หน้าแรก วิดีโอสอนใช้แท็บเล็ต รีวิวสอนใช้ Tablet ป.1 แอพพลิเคชั่น (Application)มาตรฐาน ในแท็บแล็ต (Tablet )

Sponsored Links

แอพพลิเคชั่น (Application)มาตรฐาน ในแท็บแล็ต (Tablet )
รีวิวสอนใช้เครื่องแท็บเล็ต ป.1

1 กลุ่มแอพพลิเคชั่น (Application)   สำหรับข้อมูลข่าวสาร ช่วยติดตามข้อมูลข่าวสารและข้อมูลต่างๆได้ทั่วโลกและรวดเร็ว สามารถติดตามข่า สถานการณ์ล่าสุดในปัจจุบันได้

2 กลุ่มแอพพลิเคชั่น (Application)   เพื่อการสื่อสาร ช่วยเป็นเครื่องมือให้ผู้ใช้พูดคุยกันในสังคมออนไลน์หรือประชุมเป็นกลุ่มช่วยแชร์รูปภาพหรือแบบฝึกหัดได้โดยไม่เสียเงิน

3 กลุ่มแอพพลิเคชั่น (Application)   เพื่อการอ่านและการเรียนรู้ เช่นกลุ่ม education เป็นศูนย์รวมการเรียนรู้รูปแบบต่างๆ เช่น Book & Reference เป็นแหล่งรวมของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือ อีบุ๊ค ที่สามารถนำมาประกอบการสอนได้เป็นอย่างดี

4 กลุ่มแอพพลิเคชั่น (Application) เพื่อความบันเทิง สามารถนำมาใช้สร้างสรรค์ความรู้ เช่นการเรียนรู้จากเกมต่างๆ

 

Ads by google

 

Sponsored Links

บทความยอดนิยม