หน้าแรก

Sponsored Links

แอพพลิเคชั่น (Application)มาตรฐาน ในแท็บแล็ต (Tablet )
รีวิวสอนใช้เครื่องแท็บเล็ต ป.1

แอพพลิเคชั่น (Application) มีความจำเป็นในการใช้งานบนแท็บแล็ตเพื่อเรียนรู้ เพราะหากเรารู้เรื่อง แอพพลิเคชั่น (Application) ที่ใช้งานบนแท็บแล็ต (Tablet ) เราก็สามารถใช้แท็บแล็ตได้อย่างสะดวก

แอพพลิเคชั่น (Application) มาตรฐาน ที่มาพร้อมกับแท็บแล็ต มีความวามารถในการใช้งานแค่ระบับเบื้องต้น สิ่งที่ผู้ใช้งานต้องทำได้นั้น คือ การติดตั้ง แอพพลิเคชั่น (Application) ลงในเครื่องแท็บแล็ต  แอพพลิเคชั่น (Application)  คือโปรแกรมที่เราใช้ในเครื่องแท็บแล็ต (Tablet ) เป็นสิ่งที่ช่วยให้ความสามารถในการใช้ แท็บแล็ต (Tablet ) มีมากขึ้น  เราสามารถทำการค้นหา แอพพลิเคชั่น (Application)  และทำความเข้าใจว่าแต่ละ Application ถูกจัดเรียงไว้อย่างไร โดยการจัดหมวดหมู่ ดังนี้

1 กลุ่มแอพพลิเคชั่น (Application)   สำหรับข้อมูลข่าวสาร ช่วยติดตามข้อมูลข่าวสารและข้อมูลต่างๆได้ทั่วโลกและรวดเร็ว สามารถติดตามข่า สถานการณ์ล่าสุดในปัจจุบันได้

2 กลุ่มแอพพลิเคชั่น (Application)   เพื่อการสื่อสาร ช่วยเป็นเครื่องมือให้ผู้ใช้พูดคุยกันในสังคมออนไลน์หรือประชุมเป็นกลุ่มช่วยแชร์รูปภาพหรือแบบฝึกหัดได้โดยไม่เสียเงิน

3 กลุ่มแอพพลิเคชั่น (Application)   เพื่อการอ่านและการเรียนรู้ เช่นกลุ่ม education เป็นศูนย์รวมการเรียนรู้รูปแบบต่างๆ เช่น Book & Reference เป็นแหล่งรวมของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือ อีบุ๊ค ที่สามารถนำมาประกอบการสอนได้เป็นอย่างดี

4 กลุ่มแอพพลิเคชั่น (Application) เพื่อความบันเทิง สามารถนำมาใช้สร้างสรรค์ความรู้ เช่นการเรียนรู้จากเกมต่างๆ

 

Ads by google

 

Sponsored Links

บทความยอดนิยม