หน้าแรก วิดีโอสอนใช้แท็บเล็ต ใช้งานแท็บเล็ต ป.1 สื่อการเรียนรู้บนเครื่องแท็บเล็ตนักเรียน ชั้นป.1 และ ป.2

Sponsored Links

สื่อการเรียนรู้บนเครื่องแท็บเล็ตนักเรียน ชั้นป.1 และ ป.2
การใช้งานแท็บเล็ต ป.1

ทำความรู้จักและเรียนรู้การเรียนการสอนในรูปแบบมัลติมีเดียจากเครื่องแท็บเล็ตในโครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ประกอบด้วยเนื้อหาจากหลายวิชาได้แก่ คณิตศาสตร์  ภาษาไทย วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรม ภาษาอังกฤษ และ คอมพิวเตอร์ ซึ่งวิชาคอมพิวเตอร์นี้เป็นวิชาเพิ่มเติมใหม่ เป็นสื่อการเรียนรู้บนเครื่องแท็บเล็ตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ทุกคนสามารถเรียนรู้สื่อมัลติมีเดียจากเครื่องแท็บเล็ตชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2 โดยสามารถเรียนรู้ร่วมกัน ผ่านเว็บไซต์  vdolearning.com   >> แท็บเล็ต ป.1 : คณิตศาสตร์ ป.1 | ภาษาไทย ป.1 | วิทยาศาสตร์ ป.1 | สังคมศึกษาฯ ป.1 | ภาษาอังกฤษ ป.1 | แท็บเล็ต ป.2 : คณิตศาสตร์ ป.2 | ภาษาไทย ป.2 | วิทยาศาสตร์ ป.1 | สังคมศึกษาฯ ป.2 | ภาษาอังกฤษ ป.2 | คอมพิวเตอร์ ป.2 |

 

Ads by google

 

Sponsored Links

บทความยอดนิยม