Sponsored Ads

การสร้างงานนำเสนอหรือ Presentation ในรูปแบบวิดีโอ จะมีหลายโปรแกรมที่สามารถนำมาใช้งานได้  สำหรับบทความนี้จะแนะนำเกี่ยวกับการ สร้างงานนำเสนอแบบวิดีโอด้วย Camtasia Studio 7 

โดยการนำรูปภาพมาต่อกัน ในรูปแบบ Slide Show แล้วบันทึกออกมาเป็นไฟล์วิดีโอ ซึ่งมีขั้นตอนง่ายๆดังนี้

1. ดับเบิ้ลคลิกโปรแกรม  Camtasia Studio 7 

2. ปิดปุ่ม Close ที่หน้าจอตอบรับการเข้าสู่โปรแกรม

3. คลิก Import media เลือกรูปภาพที่จัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์

Sponsored Links