หลังจากที่เราสร้างคลิปวิดีโอแล้ว เราสามารถแก้ไข เปลี่ยนเพลงให้กับวิดีโอของเราได้ ด้วยการ ตัดต่อวิดีโอจากยูทูป ซึ่งขั้นตอนการตัดต่อวิดีโอนี้ ทางยูทูปสามารถทำให้เราเลือกเปลี่ยน เพลงได้ เพิ่มเติมรูปภาพได้ และตัดต่อคลิปวิดีโอตามที่เราพอใจได้อีกด้วย

 

ขั้นตอนการ ตัดต่อวิดีโอจาก YouTube มีดังนี้

1. คลิกเมนู แก้ไข ที่โปรแกรมตัดต่อวิดีโอ

2. แสดงหน้าต่าง การแก้ไขวิดีโอ

3. เลือกวิดีโอ หรือ ค้นหาวิดีโอ แทรกภาพ แทรกเสียง เปลี่ยนการเคลื่อนไหวของภาพ และเปลี่ยนการเคลื่อนไหวของข้อความ

4. เมื่อเลือกวิดีโอแล้ว ให้ลากวิดีโอเพื่อมา ตัดต่อ หรือแก้ไข ตรงตำแหน่ง ลากวิดีโอมาที่นี่

5. แยกคลิปวิดีโอ โดลลากเส้นสีฟ้า มาตรงตำแหน่งที่ต้องการตัดต่อ แล้วกดรูป กรรไกร จะแสดงการแยกคลิป ออกจากกัน

6. เลือกเสียงดนตรี แล้วลากเสียงมาวางใต้คลิป

 

7. คลิกปุ่ม สร้างวิดีโอ เสร็จขั้นตอน ตัดต่อวิดีโอ จาก YouTube