Sponsored Ads

ดาวน์โหลดไฟล์ของ joomla 3.x เข้าเว็บจริง มีขั้นตอนการทำดังนี้

1. เข้าเว็บไซต์ www.joomlacorner.com เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ของ joomla 3.x 

ขั้นตอนการติดตั้ง joomla 3.x เริ่มแรกจะต้องสำรวจพื้นที่เว็บไซต์จริงที่ติดตั้ง โดยมีหลักการดังนี้

1.ให้เข้า Direct Admin โปรแกรมบริหารจัดการเว็บไซต์ เพื่อเข้าไปดูพื้นที่เว็บไซต์และข้อมูล การเข้าใช้งานที่ทางผู้ให้บริการเช่าพื้นที่หรือ Host ให้เรามา

Sponsored Links