Sponsored Ads

การแจกลูกสระ ไ  ไม้มลาย 

1. ไจ  สะกดว่า  จอ - ไอ  อ่านว่า ไจ

2. ไป  สะกดว่า  ปอ - ไอ  อ่านว่า ไป

3. ไต  สะกดว่า  ตอ - ไอ  อ่านว่า ไต

4. ไอ  สะกดว่า  ออ - ไอ  อ่านว่า ไอ

5. ไก  สะกดว่า  กอ - ไอ  อ่านว่า ไก

การลบจำนวนสองจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 9   ตอนที่ 3  มีเนื้อหาการเรียนรู้เกี่ยวกับการลบใน แนวตั้ง 

เช่น  ประโยคสัญลักษณ์  7 - 2 = ?

ตัวตั้ง  คือ  7

ตัวลบ  คือ  2

ผลลบ  คือ  5

เพลงสระ

สระอำ โดนตะปูตำ เจ็บแล้วต้องจำทีหลังต้องระวัง       สระไอ อยากถามว่าไข่ หรือว่าเจ้าไก่นั้นเกิดก่อนกัน

สระใอ แมงมุมสร้างใย อยู่ใกล้ๆตรงที่ฉันนอน             สระเอา วันนี้วันเสาร์ ไปนะพวกเราไปปาร์ตี้กัน

ตัว ฤ นี่มันฤดู อะไรบอกหน่อยให้ฉันฤดี                    ตัว ฤา ฉันเจอฤาษี ทำความดีแสนสุขฤทัย

ส่วนตัว ฦ และ ฦา  เป็นภาษาโบราณ  เขาเลิกใช้กันไปตั้งนานแล้ว 

ส่วนตัว ฦ และ ฦา  เป็นภาษาโบราณ  เขาเลิกใช้กันไปตั้งนานแล้ว ... เอย

สระ โ   อ่านว่า สระโอ  เขียนหน้าพยัญชนะ  โต  

สระ ไ   อ่านว่า สระไอ ไม้มลาย  เขียนหน้าพยัญชนะ  ไฟ

สระ ใ   อ่านว่า สระใอ ไม้ม้วน เขียนหน้าพยัญชนะ  ใน

เรื่องตามหา

ภูผา หา อ้อย ไป ให้ ใบโบก ใบบัว      แต่ ลูกช้าง ไม่ อยู่ ที่ ลาน

ภูผา เดิน หา ลูกช้าง    ภูผา ไป ที่ ลำธาร     ใบโบก ใบบัว เล่นน้ำ อยู่

ภูผา ผูก กระดึง ที่ คอ ใบโบก                    ภูผา ผูก กระพรวน ที่ คอ ใบบัว

กระดึง ดัง โป๊ก เป๊ก                                กระพรวน ดัง กรุ๋ง กริ๋ง

เวลา ใบโบก และ ใบบัว หาย ไป               ภูผา จะ ได้ ตาม หา ใบโบก และ ใบบัว ได้ ทันที

การลบจำนวนสองจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 9 ตอนที่ 1  คือ การลบจำนวนที่มีหลักเดียว คือ หลักหน่วย  เช่น  1 - 9   เป็นต้น

ตัวอย่าง  การลบจำนวนสองจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 9 ตอนที่ 1

1. 5 - 2 = 3        2. 7  -3 = 4        3. 4 - 3 = 2       

4. 9 - 5 = 4        5. 8 - 6 = 5

ประโยคสัญลักษณ์ และศูนย์กับลบ

ตัวอย่าง  โจทย์  2  เอาออก  1  เหลือเท่าไหร่

เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้เป็น      2 - 1 = ...

เอาออก  แทนด้วยเครื่อง  -       อ่านว่า ลบ

เหลือ   แทนด้วยสัญลักษณ์ =   อ่านว่า  เท่ากับ

ดังนั้น  2 -1 = 1   เป็นต้น

คำศัพท์ ที่น่าสนใจ เรื่อง ตามหา

1. คอ หมายถึง ส่วนของร่างกายที่ต่อศีรษะกับตัว

2. ผูก หมายถึง เอาเชือกสอดคล้องกันให้เกิดเป็นเงื่อน เพื่อทำให้มั่นหรือติดกัน

3. ลาน หมายถึง บริเวณที่ว่าง สนาม

4. อ้อย หมายถึง ชื่อไม้ล้มลุก ขึ้นเป็นกอ ลำต้นเป็นปล้อง

5. เดิน หมายถึง ยกเท้าเก้าไปข้างหน้า

Sponsored Links