This Is My Head เป็นบทเรียนที่มีเนื้อหาการเรียนรู้เกี่ยวกับ อวัยวะ ส่วนต่างๆของร่างกาย เช่น เราให้หู สำหรับฟัง  ใช้จมูกสำหรับดมกลิ่น ใช้ปากสำหรับพูด  ซึ่งเป็นคำศัพท์ง่ายๆ สำหรับนักเรียนชั้น ป.2  ซึ่งมีเนื้อหาการเรียนรู้ ดังนี้

These are my ears  I listen with my ears

This is my nose  I smell with my nose

This is my mouth  I speak with my mouth

These are my arms and hands I wave with my arms and hands 

These are my shoulders  I put my hands on my shoulders

We Can See Students at the School  มีเนื้อหาเกี่ยวกับอาชีพต่างๆ 

We can see a bus driver in the bus  = เราจะเห็นคนขับรถบัสในรถบัส 

We can see a soldier on the tank = เราจะเห็นทหารบนรถถัง 

We can see a dancer on the stage = เราจะได้เห็นนักเต้นบนเวที 

We can see a policeman on the street  = เราจะเห็นตำรวจบนถนน 

We can see cooks in the restaurant  =  เราสามารถมองเห็นพ่อครัวในร้านอาหาร 

We can see students at the school  = เราจะเห็นนักเรียนที่โรงเรียน

We can see _______ at + place. เติมคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เป็นชื่ออาชีพที่เกี่ยวกับสถานที่ ที่ประกอบอาชีพนั้นๆ

บทเรียนภาษาอังกฤษชั้น ป.2 เรื่อง Goodbye  เป็นเเนื้อหาเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ที่ใช้ในการ บอกลา Goodbye และ Bye Bye มีความหมายแปลว่า ลาก่อน 

Have a nice day  ใช้ในการบอกลาคนที่เราคุยด้วย และอวยพรให้ผ่านวันนี้ไปได้ด้วยดี

Good night  ใช้สำหรับ การบอกลาก่อนเข้านอน

สื่อการเรียนรู้แท็บเล็ต ป.2 วิชา ภาษาอังกฤษ เรื่อง What ' s Your name  เป็นเนื้อหาการเรียนรู้ ในแท็บเล็ตของนักเรียนชั้น ป.2 ที่มมีเนื้อหา เกี่ยวกับ การแนะนำตนเอง โดยมีเนื้อหาดังนี้

What ' s your name ?   แปลว่า คุณชื่ออะไร

My name is  Mary  แปลว่า ฉันชื่อแมรี่

I ' m Joe  แปลว่า ฉันชื่อโจ

การแนะนำเพื่อนให้คู่สนทนารู้จักใช้คำว่า

This is.... แล้วตามด้วยชื่อของเพื่อนที่เรา ต้องการแนะนำให้รู้จัก

เช่น  This  is  my friend , Ann  แปลว่า นี่คือ  เพื่อนของฉัน ชื่อ แอน

พุทธประวัติ 

พุทธประวัติเป็นเรื่องราวการกำเนิดของพระพุทธเจ้าซึ่งนักเรียนจะได้ทราบถึงกำเนิดของพระพุทธศาสนา โดยจะเป็นพุทธประวัติขนาดย่อเหมาะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

ประวัติพระพุทธเจ้า : พระพุทธเจ้ามีพระนามเดิมว่า เจ้าชายสิทธัตถะ เป็นพระโอรสของพระเจ้าสุทโธทนะ กับพระนางสิริมหามายา ประสูติขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 เจ้าชายสิทธัตถะทรงสำเร็จการศึกษาศิลปศาสตร์เมื่อ

พระชนมายุ 16 พรรษา และได้นั่งสมาธิในพิธีแรกนาขวัญ สำเร็จขั้นปฐมญาณ พระองค์ทรงมีพระเมตตาช่วยชีวิตหงษ์ขาวไว้ ต่อมาพระเจ้าสุทโธทนะได้ให้เจ้าชายสิทธัตถะอภิเษกสมรสกับพระนางยโสธาราหรือพิมพา

เมื่อพระองค์เสด็จออกไปนอกวังได้พบกับ เทวทูตทั้ง 4 ได้แก่  คนแก่   คนเจ็บ คนตาย และสมณะ พระองค์ จึงคิดหาทางหลุดพ้นทุกข์เหล่านี้ ด้วยการออกบวช และตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า

 

ปัจจัยในการเจริญเติบโตของพืช

ปัจจัยที่ทำให้พืชเจริญเติบโต  คือ  น้ำ  อาหาร  อากาศ  การทดลอง เรื่อง น้ำเป็นปัจจัยการเจริญเติบโตของพืช มีดังนี้  

1. แช่เมล้ดถั่วในน้ำ 1 คืน  การนำเมล็ดพืชไปแช่น้ำจะทำให้เปลือกของเมล็ดพืชอ่อนลง เล็ดพืชจะงอกได้เร็วขึ้น

2.นำดินใส่ลงในกระถาง  2  ใบ

3.รดน้ำกระถาง 1 ใบ และไม่รดอีก 1 ใบ

4.วัดความสูงของต้นถั่ว ทุก  2 วัน

ผลการทดลอง  ต้นถั่วที่ไม่ได้รับน้ำจะทำให้พืชไม่เจริญเติบโต

การเขียนจำนวนในรูปกระจาย 

วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การเขียนจำนวนเต็มในรูปกระจาย เป็นการเรียนรู้ทักษะการบวกเลขจำนวนเต็ม  การรู้ที่มาของตัวเลขจำนวนเต็ม  ซึ่งในบทนี้เราจะได้เรียนรู้การกระจายตัวเลขใน หลักหน่วย หลักสิบ และหลักร้อย

ตัวอย่าง 1

หลักร้อย   = 0

หลักสิบ    = 3

หลักหน่วย = 4

คำตอบ คือ 34  ค่าของ 34  ได้จาก   3 สิบ กับ 4 หน่วย

เขียนในรูปการกระจายได้   34 = 30 + 4

ต้นไม้พูดได้

เนื้อหาของบทเรียนต้นไม้พูดได้ ในวิชาภาษาไทย เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ง่ายๆ 

ซึ่งเรื่องราวของการเรียนรู้นี้จะเป็นเรื่องของเด็กหญิงคนหนึ่งที่สามารถคุยกับต้นไม้ได้โดยที่ไม่รู้มาก่อนว่าต้นไม้สามารถพูดได้

เรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้น เรามาเริ่มเรียนกันได้เลยค่ะ