บทเรียนเรื่อง ปฏิบัติการสายลับจิ๋ว วิชาภาษาไทยชั้น ป.3 มีเนือหาการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับ ที่สอดแทรกคุณธรรมในการร่วมงานกันกับสมาชิกในกลุ่ม และเป็นการเรียนรู้คำศัพท์ ที่ใช้ในการดำเนินเรื่อง  โดยเริ่มเนื้อหาของบทเรียนจะเป็นเพลง มดตัวน้อยตัวนิด จากนั้นก็จะดำเนินเรื่องราว  ปฏิบัติการสายลับจิ๋ว  ในการค้นหาลูกสุนัข 

มดตัวน้อยตัวนิด มดตัวน้อยตัวนิด มดมีฤทธิ์น่าดู อู้ฮู

เร็วเร็วไปกันหน่อย ไปทำงานกันหน่อย ยู้ฮู ยู้ฮู

ฉันเป็นมดขยัน  ฉันเป็นมดขยัน  มดทั้งนั้น อู้ฮู อู้ฮู

งานเราไม่เคยหวั่น  ทำงานกันสนุก ยู้ฮู ยู้ฮู ยู้ฮู

ลักษณะต่างๆ เช่น รูปหน้า  ลักษณะของเส้นผม  สีผม  ชั้นหนังตา  สีตา  ติ่งหู  สีผิว  ความสูง  ลักยิ้ม  ความสามารถในการห่อลิ้น เป็นลักษณะที่สามารถถ่ายทอดจากพ่อแม่ไปสู่ลูกได้  เราจึงเรียกลักษณะพวกนี้ว่า  ลักษณะทางพันธุกรรม 

โรคบางโรคที่สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้  เช่น ตาบอดสี  เบาหวาน  ธาลัสซีเมีย  และโรคมะเร็งบางชนิด เป็นต้น 

ถ้าลักษณะที่ปรากฏออกมานั้นไม่เหมือนลักษณะของใครในครอบครัวเลย  แสดงว่าลักษณะบางอย่างที่ปรากฏออกมาเป็นลักษณะแปรผัน  เช่น  ความสูง  พ่อแม่เตี้ย  แต่ลูกสูง  เป็นเพราะได้รับสารอาหารที่ดี  มีสติปัญญาดี  เพราะได้รับการศึกษาอบรม ซึ่งสามารถถ่ายทอดไปยังรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปได้

ลักษณะเด่น จะปรากฏในรุ่นลูก  แต่ ลักษณะด้อย จะปรากฏในรุ่นหลาน   เช่น การที่พ่อแม่มีลักยิ้ม  แต่ลูกที่เกิดมาไม่มีลักยิ้ม  ถือเป็นการถ่ายทอดพันธุกรรมที่มีลักษณะด้อย

ลักษณะทางพันธุกรรมส่วนใหญ่ที่ปรากฏในรุ่นลูก  เราจะเรียกว่า  ลักษณะเด่น

ส่วนสูง  เป็นลักษณะทางพันธุกรรมที่มีลักษณะแปรผัน  ซึ่งเกิดจากอิทธิพลของกรรมพันธุ์  และสิ่งแวดล้อมร่วมกัน

ถ้าพ่อแม่มีผมหยิก  ลูกที่เกิดมาควรมีโอกาสผมหยิก  เพราะผมหยิกเป็นลักษณะเด่น

 

จำนวนนับไม่เกินหนึ่งแสน   คือ จำนวนตัวเลขที่มีไม่เกิน 5 หลัก นั่นคือ จำนวนตัวเลขที่ไม่เกิน 99,999 หรือจำนวนตัวเลขที่ไม่เกินหลักหมื่น    ซึ่งในบทเรียนนี้ได้ยกตัวอย่างจำนวนตัวเลข ดังต่อไปนี้

1. 23,456   อ่านว่า  สองหมื่นสามพันสี่ร้อยห้าสิบหก     เขียนเป็นเลขไทย  ๒๓,๔๕๖

2. 78,269   อ่านว่า  เจ็ดหมื่นแปดพันสองร้อยหกสิบเก้า   เขียนเป็นเลขไทย  ๗๘,๒๖๙

3. 56,750  อ่านว่า  ห้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบ    เขียนเป็นเลขไทย  ๕๖,๗๕๐

4. 41,258  อ่านว่า  สี่หมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบแปด   เขียนเป็นเลขไทย  ๔๑,๒๕๘

5. 23,565  อ่านว่า  สองหมื่นสามพันห้าร้อยหกสิบห้า   เขียนเป็นเลขไทย  ๒๓,๕๖๕

ประเพณี  หมายถึง  สิ่งดีงามที่ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน   เช่น  ประเพณีลอยกระทง  ประเพณีวันเข้าพรรษา ประเพณีวันสงกรานต์

วัฒนธรรม หมายถึง  สิ่งที่แสดงถึงความเจริญงอกงาม  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย  วิถีชีวิตของคนที่มีมาเป็นเวลานาน มีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับยุคสมัย  ได้แก่  ภาษา  การแต่งกาย  การทำความเารพ  ความคิดและความเชื่อเป็นต้น

ประเพณี และวัฒนธรรมในครอบครัว  คือ  สิ่งดีงามที่คนในครอบครัวปฏิบัติสืบทอดกันต่อมา ตั้งแต่สมัย ปู่ ย่า ตา ยาย เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  ซึ่งแต่ละครอบครัวนั้นก็จะมีความเหมือนและแตกต่างกันไป  เช่นประเพณีการโกนผมไฟ  การทำบุญวันเกิด  การทำบุญขึ้นบ้านใหม่ การแสดงความเคารพต่อผู้ใหญ่ในครอบครัว การเชื่อฟังคำสั่งสอนของผู้ใหญ่  ความผูกพันรักใคร่ในครอบครัว 

Good Morning  เป็นเนื้อหาการเรียนรู้ใวิชาภาษาอังกฤษซึ่งมีเนื้อหาการเรียนรู้ เกี่ยวการทักทายเมื่อพบเจอกัน ในเนื้อหาเรื่องนี้ นอกจากจะเป็นการสอนการใช้คำทักทายในภาษาอังกฤษแล้ว ยังมีเนื้อหาคำทักทายอื่นๆ ตามช่วงเวลาที่กำหนด ซึ่งคำทักทายในช่วงต่างๆมีดังนี้

Good Morning เป็นคำทักทายในช่วงเช้า  แปลว่า  สวัสดีตอนเช้า  หรือ  อรุณสวัสดิ์

Good afternoon  เแปลว่า  สวัสดีตอนบ่าย

Good evening   แปลว่า  สวัสดีตอนค่ำ  หรือ ช่วงเย็น

Good night  แปลว่า  ราตรีสวสดิ์  เป็นการกล่าวลาก่อนเข้านอน

Good bye  แปลว่า  ลาก่อน เป็นการกล่าวลา

การดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จะช่วยให้คอมพิวเตอร์ใช้งานได้นาน  อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แต่ละชนิดมีการดูแลรักษาที่แตกต่างกัน

1. การดูแลรักษาจอภาพ   จอภาพ คือ ส่วนที่แสดงข้อมูลให้เรามองเห็น มีวิธีการดูแลรักษา ดังนี้  

1.1 ไม่จับหรือแตะที่จอภาพ 

1.2 ระวังไม่ให้วัตถุ หรือน้ำโดนจอภาพ

1.3  ไม่นำแม่เหล็กเข้าใกล้จอภาพ เพราะอาจทำให้จอภาพสีเพี้ยน  

1.4  ใช้ผ้าชุบน้ำ บิดให้แห้ง เช็ดทำความสะอาด 

1.5  ใช้ผ้าคลุมจอภาพ หลังใช้งานเสร็จ 

2. การดูแลรักษาแป้นพิมพ์  แป้นพิมพ์มีหน้าที่รับข้อมูลเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์  มีวิธีการดูแลรักษา ดังนี้  

2.1 ไม่เคาะหรือ กดแป้นพิมพ์แรงๆ

2.2 ไม่ให้น้ำหกบนแป้นพิมพ์

2.3 ไม่กินอาหารขณะใช้งาน

2.4 ทำความสะอาดแป้นพิมพ์อยู่เสมอ ไม่ให้ฝุ่นจับ

การดูแลรักษาคอมพิวเตอร์  จะช่วยให้สามารถยืดอายุการใช้งานของคอมพิวเตอร์ได้ ข้อปฏิบัติในการดูแลรักษา คอมพิวเตอร์มีดังนี้

1. ไม่ควรตั้งคอมพิวเตอร์ไว้ที่มีอุณหภูมิสูง

2. ไม่ควรทำความสะอาด ขณะคอมพิวเตอร์ทำงาน

3. ไม่ควร รับประทานอาหาร น้ำ ขณะใช้งานคอมพิวเตอร์

4. ไม่ควรเคลื่อนย้ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โดยไม่จำเป็น

5. ไม่ควรเปิด - ปิด คอมพิวเตอร์บ่อยๆ

6. ไม่ควรดึง หรือ กระชากสายไฟ

ประโยชน์ของการดูแลรักษาคอมพิวเตอร์

1. เพื่อช่วยยืดอายุการใช้งานของคอมพิวเตอร์

2. เพื่อไม่ให้สิ้นเปลืองในการซื้ออุปกรณ์ใหม่

3. เพื่อรักษาป้องกันข้อมูลสำคัญไม่ให้สูญหาย

4. เพื่อป้องกันอันตรายจากอุปกรณ์ชำรุด

สาเหตุความเสียหายของคอมพิวเตอร์

1. ความร้อน  เป็นสาเหตุทำให้เกิดอาการแฮงก์ คือ ไม่ตอบสนองการสั่งงาน ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ค้าง

2. ฝุ่นละอองเกาะติดหรืออุดตัน ทำให้ใช้งานไม่ได้

3. สนามแม่เหล็ก อาจมีผลทำให้ข้อมูลสูญหายหรืออาจทำให้จอ CRT มีสีเพี้ยน

4. โปรแกรมไวรัสคอมพิวเตอร์ สามารถทำลายโปรแกรมควบคุมเครื่อง หรือทำลายข้อมูล

5. น้ำและความชื้น ทำให้แผงวงจรชำรุด