การสร้างบทความลงในเว็บไซต์ Joomla 3.x บทความที่สร้างในเว็บไซต์ Joomla 3.x จะแบ่งเป็น 2 ประเภท คือบทความที่มีหมวดหมู่ และไม่มีหมวดหมู่ สำหรับบทความที่ไม่มีหมวดหมู่

ได้แก่ บทความ ติดต่อสอบถาม เกี่ยวกับเรา เป็นต้น คราวนี้เรามาดูกันว่าบทความที่มีหมวดหมู่นั้นจะสร้างแบบใด

 

1.คลิกหัวข้อ Articles แล้วคลิก เมนู New 

 

2.ที่ Title ตั้งชื่อบทความ จากนั้นที่หัวข้อ Category ให้เลือกหมวดหมู่ที่ต้องการ

3.พิมพ์ข้อความ แล้วเลือกรูปภาพประกอบข้อความ โดยคลิกที่ เมนู image

4.คลิกเมนู เลือกไฟล์ แล้วเลือกรูปภาพจากไดร์  

5.จะได้ภาพตามต้องการ แล้วคลิกเมนู Open

6.จากนั้นคลิก Start Upload 

7.เลือกไฟล์ภาพที่อัพโหลดเข้ามาเมื่อสักครู่ 

8.คลิกปุ่ม Insert

9.จะปรากฎภาพที่เราต้องการ

10.คลิกที่เมนู Metadata Options เพื่อใส่รายละเอียดสั้นๆ เกี่ยวกับบทความ และ Keywords เพื่อประสิทธิภาพในการแสดงผลการค้นหาบทความผ่านเว็บไซต์ google

จากนั้นคลิก Save เพื่อบันทึกบทความ

11.แสดงหน้าเว็บเมื่อบันทึกบทความ จะเห็นว่าหน้าเว็บไซต์ไม่ปรากฎบทความให้แก้ไขดังนี้

12. คลิกที่เมนู Menus แล้วเลือก Main Menu

 

13 คลิกที่ Home

14. เลือกการแสดงผลแบบ Category Blog แล้วเลือก  Category ที่ต้องการ (สาเหตุที่ผู้เขียนแนะนำให้เลือก Category Blog เพราะจะได้แสดงบทความทั้งหมดที่อยู่ใน Category ที่เรา

เลือก  )

 

15.เลือก Category ที่ต้องการ

16. จากนั้นคลิกเมนู Save Previews ดูหน้าเว็บ

17. หากหน้าเว็บปรากฏข้อความแต่ไม่ปรากฎภาพในบทความ ให้แก้ปัญหาดังนี้

18. เข้าระบบ Direct Admin แล้วเลือกไฟล์ที่มีชื่อว่า  .htaccess  เลือกเมนู Edit เพื่อแก้ไขไฟล์ เราจะพบข้ความมากมายอยู่ในไฟล์

 

19.นบรรทัดสุดท้ายให้ enter ขึ้นบรรทัดใหม่ แล้วเพิ่มข้อความ php_flag magic_quotes_gpc Off   จากนั้นคลิก save

 

20. Previews ดูหน้าเว็บไซต์อีกครั้ง ภาพก็จะปรากฎ