สร้างไฟล์ .htaccess / Configulation.php และ Chmode ก่อนติดตั้ง

1. เลือกไฟล์ Configulation.php  ทำการ Chomd ให้เป็น 777

 

2. ไฟล์ htaccess.txt  ให้เปลี่ยนชื่อเป็น .htaccess. และ Chomd ให้เป็น 777

3.  คลิก Edit ที่ไฟล์ htaccess.t เติมข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้ 

php_value register_globals 0

php_flag magic_quotes_gpc off    แล้วคลิก Save As 

4. ทำการ เลือกโฟล์เดอร์ทั้งหมด เพื่อ Chomd ให้เป็น 777

5. เมื่อทำการติดตั้ง โปรแกรมเสร็จแล้ว ให้ Chomd โฟล์เดอร์ทั้งหมดกลับไปเป็น 644 เหมือนเดิม