ดาวน์โหลดไฟล์ของ joomla 3.x เข้าเว็บจริง มีขั้นตอนการทำดังนี้

1. เข้าเว็บไซต์ www.joomlacorner.com เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ของ joomla 3.x 

 

 

2. เมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วให้ทำการ Extract ไฟล์ โดยคลิกขวาที่ไฟล์แล้วเลือก Extract จะแสดงไฟล์ทั้งหมด