Sponsored Ads

แปลงไฟล์ภาพถ่ายที่เป็นข้อความ ให้เป็นตัวอักษรข้อความในเอกสาร ด้วย Google ไดร์ฟ และ Google Doc

1. เข้าสู่ระบบอีเมล์ ด้วยบัญชีกูเกิ้ล ของเรา

2. จากนั้นคลิกที่เมนูรวม

3. เลือกไดรฟ์

พิมพ์เอกสาร พิมพ์ข้อความ จากเสียงที่เราพูด ด้วย Google Doc

1. เข้าสู่ระบบอีเมล์ ด้วยบัญชีกูเกิ้ล ของเรา

2. จากนั้นคลิกที่เมนูรวม

3. เลือกไดร์

แปลงข้อความจากไฟล์ PDF ให้เป็นข้อความที่แก้ไขได้ในเอกสาร ด้วย Google ไดร์ฟ และ Google Doc

1. เข้าสู่ระบบอีเมล์ ด้วยบัญชีกูเกิ้ล ของเรา

2. จากนั้นคลิกที่เมนูรวม

3. เลือกไดรฟ์

     หากผู้ใช้งานมีบัญชีอีเมล์ของ google เพียงบัญชีเดียว ก็สามารถสร้างเว็บไซต์เป็นของตนเอง ส่งข่าวสาร แชทออนไลน์ได้ทั่วโลก สร้างช่องวิดีโอส่วนตัวของตนเองบนเว็บไซต์ youtube 

     การสมัครใช้งานอีเมล์ของบัญชี gmail ซึ่งเป็นบัญชีอีเมล์ของ Google  เว็บไซต์ search engine  ที่มีความสามารถมากมายและผู้ใช้งานสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายๆด้าน เช่น

1.สามารถส่งข่าวสาร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือ อีเมล์ ไปยังผู้ใช้อื่นๆได้

2.สร้างแผนที่ค้นหา ตำแหน่งที่พัก ร้านอาหาร ใน google map

3.สร้างช่อง YouTube ของตนเอง

     จัดการงานด้านเอกสารออฟฟิศด้วย Google Application หรือ การสร้างงานด้านเอกสาร งานนำเสนอ หรือตารางบัญชีรายรับรายจ่าย ด้วยแอปพลิเคชั่นของกูเกิ้ล ที่เรียกว่า  Google Docs จะช่วยให้ผู้ใช้งานทำงานได้สะดวกรวดเร็ว เพราะสามารถแชร์ไฟล์งานเพื่อช่วยกันทำงานได้  

     Google Docs หรือเรียกอีกอย่างว่า Google Documents เป็นบริการงานด้านเอกสารสำนักงานที่ประกอบด้วย งานเอกสาร Docs , งานนำเสนอ Slides และ งานตารางคำนวณบัญชีรายรับรายจ่าย Sheets เป็นแอปพลิเคชั่นที่มีประโยชน์เหมาะสมกับนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ที่จำเป็นต้องใช้ในการศึกษา เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ทันสมัย สามารถเรียนรู้ร่วมกันได้ทั้งในห้องเรียน หรือนอกห้องเรียน เช่นการทำรายงาน เอกสารการวิจัย โครงการต่างๆ ที่มีเพื่อนร่วมทีมในกลุ่ม เราสามารถทำงานงานแล้วแขร์ไฟล์งานให้แก่กันเพื่อร่วมกันทำงานในขณะนั้นได้ แม้ว่าจะอยู่คนละที่ก็ตาม เพราะลักษณะพิเศษของ Google Docs คือ ความสามารถในการแชร์ไฟล์งานร่วมกัน แก้ไขเอกสารได้ทันทีในขณะนั้น เพื่อประโยชน์และความรวดเร็วของการทำงาน  นอกจากนี้เรายังสามารถแชร์บทความที่สร้างจาก Google Docs ไปยังเว็บไซต์ หรือ โซเซียลเน็ตเวิร์ค ได้อีกด้วย

Sponsored Links