เริ่มต้นสร้างเว็บไซต์ ด้วย Google Site

การสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Site  เป็นการฝึกสร้างเว็บไซต์สำหรับทุกคนที่อยากมีเว็บไซต์เป็นของตนเอง เราสามารถออกแบบสร้างเว็บไซต์ได้ด้วยตนเอง เพราะ Google Site มีเมนูที่เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน

เริ่มต้นสร้างเว็บไซต์ ด้วย Google Site  มีดังนี้

1. เข้าเว็บไซต์ www.google.com

2. ลงชื่อเพื่อเข้าสู่ระบบ

3. คลิกเมนู More/Even more form Google

4. คลิก Sites ที่เมนู  Home & Office

5. คลิกเมนู สร้าง  ที่ Site

6. ตั้งชื่อไซต์

7. ตั้งชื่อตำแหน่งของไซต์

8. เลือกธีม

9. พิมพ์คำอธิบายเว็บไซต์  ที่ ตัวเลือกเพิ่มเติม

10. ทำเครื่องหมาย ถูก ตรง ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ

11. คลิกเมนูสร้าง