สื่อการเรียนรู้แท็บเล็ต ป.2 วิชา ภาษาอังกฤษ เรื่อง What ' s Your name  เป็นเนื้อหาการเรียนรู้ ในแท็บเล็ตของนักเรียนชั้น ป.2 ที่มมีเนื้อหา เกี่ยวกับ การแนะนำตนเอง โดยมีเนื้อหาดังนี้

What ' s your name ?   แปลว่า คุณชื่ออะไร

My name is  Mary  แปลว่า ฉันชื่อแมรี่

I ' m Joe  แปลว่า ฉันชื่อโจ

การแนะนำเพื่อนให้คู่สนทนารู้จักใช้คำว่า

This is.... แล้วตามด้วยชื่อของเพื่อนที่เรา ต้องการแนะนำให้รู้จัก

เช่น  This  is  my friend , Ann  แปลว่า นี่คือ  เพื่อนของฉัน ชื่อ แอน

 ตัวอยางบทสนทนา

Good morning, I'm Mary

What ' s your name ?

Good morning,  Mary

My name is  Joe

This  is  my friend , Ann


สื่อการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2