ขั้นตอนการตรวจข้อสอบ ด้วย Google Form

หลังจากที่เราได้สร้างข้อสอบออนไลน์ด้วย Google Form แล้ว ขั้นตอนน่อไปนี้จะเป็นขั้นตอนการตรวจข้อสอบ ซึ่งเป็นการตรวจให้คะแนนแกผู้ทำข้อสอบออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชั่นที่ชื่อว่า Flubaroo ซึ่งจะทำให้เราทราบคะแนนของแต่ละคนที่เข้ามาสอบได้ อีกทั้งตัวแอปพลิเคชั่นนี้ยังสามารถบอกร้อยละของการทำแบบทดสอบ ได้อีกด้วย

ขั้นตอนการตรวจข้อสอบ ด้วย Google Form  มีดังนี้

1. เข้าไปที่ ไดร์ของฉัน

2. คลิก เลือกข้อสอบที่สร้าง

3. คลิกเลือกเมนูการตอบกลับ

4. คลิกเลือกเมนู  แล้วดูการตอบกลับ   จะแสดงชื่อ และคำตอบ ของคนที่ส่งข้อสอบ

5. เพิ่มชื่อครู แล้วพิมพ์เฉลยคำตอบในแต่ละข้อ

6. Download แอปพลิเคชั่นสำหรับตรวจข้อสอบ 

7. คลิกเมนู  ส่วนเสริม และเลือก ดาวน์โหลดส่วนเสริม   เลือก Flubaroo

8. อ่านข้อตกลง และคลิกปุ่ม อนุญาต

9. คลิก ส่วนเสริม  เลือก  Flubaroo  

10. แล้วเลือก  Grade  Assignment   จะแสดงหน้าต่างเมื่อเข้าสู่แอปพลิเคชั่น Flubaroo

เมื่อเข้าสู่แอปพลิเคชั่น Flubaroo ให้ตั้งค่า ดังนี้

- ชื่อ-สกุล/เลขที่/ชั้น     ตั้งค่าแบบ Identifies student  (คือ ไม่คิดคะแนน)

- ข้อสอบแต่ละข้อเลือก  Normal Grading , Points (ให้คะแนนแต่ละข้อ)

- คลิกเลือก # teacher  (เพราะเป็นต้นฉบับของการเฉลย)   จากนั้น คลิกปุ่ม Continue  

 โปรแกรมจะทำการประมวลผลตรวคำตอบ และบอกคะแนนของแต่ละคน