ทักษะภาษาด้านการฟัง  การพูด และการอ่านเสียงสระในภาษาไทย ในบทเรียนนี้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จะประกอบด้วยเพลง สระ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกันสระในภาษาไทย ซึ่งสระในภาษาไทยนั้นมีทั้งหมด ๓๒ เสียง  แบ่งเป็น ๒ ชนิด คือสระเสียงสั้น และสระเสียงยาว

 

 

เพลง สระ

สระเอะ ห้องครัวเละเทะ  ส่งกลิ่นเน่าเพ่ะเพราะจานไม่ล้าง

สระเอ แต่งตัวสุดเก๋   เตรียมสะพายเป้ออกไปเดินเล่น

สระแอะ บางคนชอบแคะ บ้างชอบแกะเวลามีแผล

สระแอ ซื้อทองคำแท้ แย่แน่ๆถ้าโดนขโมย

สระโอะ  โชว์แมวขึ้นโต๊ะ

คุณยายถูกใจหัวเราะโฮ๊ะโฮ๊ะ

สระโอ  หมีใหญ่ตัวโต  ท่าทางโมโหเพราะอยากกินปลา

สระเอาะ พี่น้องทะเลาะ นั่นก็เพราะแย่งกันเล่นเกม

สระออ เจอเจ้าลิงจ๋อ กินลูกท้อกินลูกท้อทานลูกท้อ

สระเออะ  สระเออะเนื้อตัวเลอะเทอะ  ขนมเปรอะติดอยู่ที่ปาก

สระเออ ฉันนั่งมองเหม่อ เลยเผลอไปน้ำลายไหลเลย

 

สระ  ๓๒  เสียง  แบ่งได้ดังนี้

1. สระเสียงสั้น ได้แก่  อะ อิ อึ อุ เอะ แอะ โอะ เอาะ เออะ เอียะ เอือะ อัวะ ฤ ฦ อำ ใอ ไอ เอา

2. สระเสียงยาว  ได้แก่  อา อี อือ อู เอ แอ โอ ออ เออ เอีย เอือ อัว ฤา ฦา

คำถาม

1.สระมีทั้งหมดกี่เสียง   ตอบ  ๓๒  เสียง

2.สระแบ่งออกเป็นกี่ชนิด  ตอบ  ๒ ชนิด คือ สระเสียงสั้น และสระเสียงยาว

3.สระ โ  เป็นสระชนิดใด  ตอบ  สระเสียงยาว

4.โต๊ะ  เป็นสระชนิดใด  ตอบ  สระเสียงสั้น

5.ขา  เป็นสระชนิดใด  ตอบ  สระเสียงยาว

 


สื่อการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1