คำและประโยค ในบทเรียน

1. เรือไฟ  หมายถึง เรือโดยสารที่ใช้ฟืนเป็นเชื้อเพลิง  มีขนาดเล็กกว่าเรือกลไฟ นิยมใช้แล่นในแม่น้ำลำคลอง

การเรียบเรียงคำและประโยค  : พ่อพาภูผาไปดูเรือไฟที่พิพิธภัณฑ์

2. โป๊ะเรือ  หมายถึง  ทุ่นสำหรับเทียบเรือเพื่อขนถ่ายสินค้าหรือให้คนขึ้นลง

การเรียบเรียงคำและประโยค  : ภูผากำลังเดินไปโป๊ะเรือ เพื่อรอลงเรือ

3. เตี้ย  หมายถึง  ไม่สูง

การเรียบเรียงคำและประโยค  : ภัทรสูงจนพลอยรู้สึกเตี้ยไปเลย

4. แม่เบี้ย  หมายถึง  พังพานงู  ใช้แก่งูเห่าและงูจงอาง

การเรียบเรียงคำและประโยค  : ใบโบกใบบัว เจองูกำลังแผ่แม่เบี้ย

5. เคาะโต๊ะ  หมายถึง  ใช้อวัยวะมือกระทบบนโต๊ะเยาๆ

การเรียบเรียงคำและประโยค  : นักเรียนกำลังเคาะโต๊ะเล่นในห้องเรียน

 

6. ชี้มือ  หมายถึง  เหยียดนิ้วชี้ตรงไปที่ใดที่หนึ่ง  เพื่อให้เห็นสิ่งที่ต้องการ

การเรียบเรียงคำและประโยค  : ครูชี้นิ้วไปที่ถังขยะเพื่อให้นักเรียนนำขยะไปทิ้งลงในถัง

7. ก่อไฟ  หมายถึง  ทำให้ไฟเกิดขึ้น

การเรียบเรียงคำและประโยค  : แม่ก่อไฟในเตาถ่านเพื่อเตรียมทำกับข้าว

8. งูตัวดำ  หมายถึง  สัตว์เลื้อยคลาน ลำตัวเรียวยาว มีเกล็ดสีดำ ไม่มีขา เช่น งูเห่า  งูจงอาง

การเรียบเรียงคำและประโยค  :  งูตัวดำเลื้อยผ่าน ใบโบกและใบบัว

9. ทำท่าดุ  หมายถึง แสดงกิริยา หรืออาการเหี้ยมโหด

การเรียบเรียงคำและประโยค  :  แม่ทำหน้าดุแมวที่มาขโมยปลาย่าง

10. ไผ่  หมายถึง  ไม่พุ่มขึ้นเป็นกอ   ลำต้นเป็น ปลองๆ

การเรียบเรียงคำและประโยค  :  พ่อกำลังตัดไม้ไผ่ในป่า


สื่อการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1