การแจกลูกสระ โ (โอ)  ที่ไม่มีตัวสะกด

เช่น โก   สะกดว่า  กอ - โอ  อ่านว่า  โก

โอ   สะกดว่า  ออ - โอ  อ่านว่า  โอ

โบ  สะกดว่า  บอ - โอ  อ่านว่า  โบ

โป  สะกดว่า  ปอ - โอ  อ่านว่า  โป

โต  สะกดว่า  ตอ - โอ  อ่านว่า  โต

 

ความหมาย

1. โก  หมายถึง คำเรียกพี่สาว  หรือน้องสาวของพ่อในภาษาจีน

2. โอ  หมายถึง  ส้มโอ

3. โบ  หมายถึง เชือก หรือริบบิ้น ทำเป็นห่วง 2 ห่วงคล้ายหูกระต่าย แล้วผูกไขว้กันเป็นเงื่อน

4. โป  หมายถึง โน หรือ นูน ขึ้นเพราะถูกกระทบกระแทก

5. โต  หมายถึง  มีขนาดใหญ่กว่าเมื่อเทียบกัน 

 


สื่อการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1