Kodu Game Lab คือ โปรแกรมที่ช่วยเขียนโปรแกรมมิ่ง ช่วยให้คุณสร้างเกมสามมิติ (3D) ได้เอง แม้จะไม่มีพื้นฐานความรู้เรื่องการเขียนโปรแกรมเลยก็ตาม  Kodu Game Lab มีไอคอนที่คอยควบคุมคาแรคเตอร์ (Character) และอ็อปเจค (Object) ต่างๆ ด้วยการสั่ง ให้คาแรคเตอร์แสดงพฤติกรรมออกมาในรูปแบบที่จับต้องได้