จำนวนนับ 6 และ 7 เป็นจำนวนนับที่ต่อจาก  5  กล่าวคือ จำนวนนับ  1  ,  2  ,  3  ,  4  ,  5  , 6  ,  7

จำนวนนับ 6  เป็นจำนวนนับที่ต่อจาก 5 

จำนวนนับ 7  เป็นจำนวนนับที่ต่อจาก 6

6  เขียนเป็นเลขไทย  คือ  ๖   อ่านว่า หก

7  เขียนเป็นเลขไทย  คือ  ๗  อ่านว่า เจ็ด

 


สื่อการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1