คณิตศาสตร์  ชั้น ป.1  เรื่อง  ช่วงเวลา เช้า สาย เที่ยง บ่าย เย็น   มีเนื้อหาพื้นฐานเกี่ยวกับการเรียนรู้เรื่องเวลา  ในแต่ละวัน เราแบ่งเวลาเป็น 2 ช่วง  คือ กลางวันและกลางคืน  เราสามารถสังเกตเวลากลางวันและกลางคืน ได้ดังนี้  

ช่วงเช้า   ดวงอาทิตย์จะเริ่มขึ้นจากขอบฟ้า  

ช่วงสาย   ดวงอาทิตย์จะอยู่สูงจากขอบฟ้า แต่ไม่ถึงกลางท้องฟ้า  

ช่วงเที่ยง  ดวงอาทิตย์จะอยู่ตรงศรีษะหรือกลางท้องฟ้าพอดี  

ช่วงบ่าย   ดวงอาทิตย์จะเคลื่อนไปยังทิศตะวันตกแต่ยังไม่ถึงขอบฟ้า

ช่วงเย็น   ดวงอาทิตย์อยู่ใกล้ขอบฟ้าทางทิศตะวันตก  

ช่วงค่ำ   ดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าทางทิศตะวันตก

แบบรูปของรูปเรขาคณิต ตอนที่ 3 มีเนื้อหาการเรียนรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิตในรูปแบบของสี เช่นรูปที่หนึ่งมีสีขาว รูปที่สองมีสีแดง รูปที่สามมีสีขาว รูปที่สีก็จะต้องเป็นสีแดง หรือ รูปที่หนึ่งเป็นสีฟ้า รูปที่สองเป็นสีฟ้า รูปที่สามเป้นสีขาว รูปที่สี่เป็นสีฟ้า รูปที่ห้า จะต้องเป็นสีฟ้า เป็นต้น

สื่อการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์  ชั้น ป.1 เรื่อง แบบรูปของรูปเรขาคณิต  ตอนที่ 2

     ความสัมพันธ์ของแบบรูปเรขาคณิต ในบทเรียนนี้เป็นความสัมพันธ์ของขนาดรูปร่างเช่น เล็กใหญ่ หรือ สูงต่ำ ทรงกลม สามเหลี่ยม เป็นต้น โดยการเรียงลำดับความสัมพันธ์ เช่น รูปที่หนึ่งวงกลม รูปที่สองสี่เหลี่ยม รูปที่สามวงกลม รูปที่สี่ สี่เหลี่ยม ซึ่งการเรียงลำดับดังกล่าวเรียกว่า ความสัมพันธ์ของแบบรูปเรขาคณิต

แบบรูปจำนวน คือ การเรียงลำดับรูป เช่น รูปที่หนึ่ง เป็นรูป วงกลม รูปที่สองเป็นรูป สามเหลี่ยม รูปที่สามเป็นรูปวงกลม รูปที่สี่เป็นรูป สามเหลี่ยม รูปที่ห้า เป็นรูป อะไร คำตอบ คือ รูปวงกลม ซึ่งการเรียงลำดับลักษณะแบบนี้ เราจะเรียกว่า แบบรูปของรูปเรขาคณิต

สื่อการเรียนรู้ วิชา คณิตศาสตร์ ชั้นป.1  เรื่อง รูปวงกลม รูปวงรี

   รูปเรขาคณิตรูปวงกลม และรูปวงรี มีลักษณะรูปทรงที่แตกต่างกัน รูปวงกลมมีลักษณะคล้าย ผลส้ม ผลมะนาว ยางรถยนต์  แต่รูปวงรี จะมีลักษณะคล้ายแตงโม มีลักษณะยาวกว่าวงกลม สื่อการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1