การชั่งโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน

วิชาคณิตศาสตร์เรื่อง การชั่งโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน เป็นการเรียนรู้การหาน้ำหนักของสิ่งของต่างๆ โดยการนำสิ่งของที่เป็นหน่วยกลาง มาชั่งน้ำหนัก มีวิธีการคือ นำสิ่งของที่ต้องการชั่งมาชั่งน้ำหนักที่เครื่องจานชั่ง จากนั้นวางหน่วยกลางที่จานชั่งอีกด้านหนึ่ง จนแขนของเครื่องชั่งอยู่ในระดับเดียวกัน เราก็จะได้การชั่งน้ำหนักโดยการใช้หน่วยกลาง

สิ่งของต่างๆรอบตัวเรา ทุกอย่างมีน้ำหนัก เช่น ยาสีฟัน แก้ว สบู่ ดินสอ ยางลบ ในบทเรียนนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่อง การเปรียบเทียบน้ำหนัก วัสดุที่มีลักษณะเหมือนกัน ถ้ามีขนาดใหญ่กว่า จะทำให้มีน้ำหนักมากกว่า

การนำวัสดุมาชั่ง ที่เครื่องชั่งสองแขน มีหลักการดังนี้

1. น้ำหนักเท่ากัน ระดับแขนของเครื่องชั่ง อยู่ในระดับเดียวกัน

2. น้ำหนักมากกว่า แขนของเครื่องชั่งด้านนั้นจะเอียงลงมากกว่า

บทเรียนคณิตศาสตร์ชั้น ป.1 เรื่อง การวัดความยาว มีเนื้อหาบทเรียนที่เกี่ยวกับการสอนเรื่องการวัดความยาว และความสูง โดยใช้หน่วยของการวัดเป็น หน่วย เช่น บ้านอยู่ห่างจากโรงเรียน 9 หน่วย แบบนี้ป็นต้น

การวัดความยาว คือ การหาความยาวในวิธีแนวนอน

การวัดความสูง คือ การหาความสูงในแนวตั้ง

การวัดความยาวโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน  เป็นการวัดความยาวโดยวิธีที่ง่ายสำหรับเด็กๆ เราจะกำหนดการวัดให้เป็นหน่วย ซึ่งในบทเรียนนี้จะเป็นการสอนเรื่องการวัดแบบเริ่มต้น ซึ่งน้องๆจะได้เข้าใจพื้นฐานหลักการในการวัดได้ดีขึ้น

บทเรียนคณิตศาสตร์ชั้น ป.1 เรื่อง การเปรียบเทียบความยาว มีเนื้อหาการเรียนรู้ที่สอนเกี่ยวกับการวัดขนาดของสิ่งของ การเปรียนเทียบ ความยาว ความสูง ของสิ่งต่างๆ โดยนักเรียนจะได้เรียนรู้การใช้ไม้บรรทัดวัดขนาดของสิ่งต่างๆ ที่อยู่ใกล้ตัว เช่น ดินสอ ไม้บรรทัด ยางลบ สมุด หนังสือ และนักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องการเปรียบเทียบความยาวของสิ่งต่างๆที่วัดได้ ว่าสิ่งไหน ยาวกว่า หรือสิ่งไหนสั้นกว่าสื่อการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1