ท้องฟ้าที่เรามองเห็นจะมีลักษณะเป็นครึ่งทรงกลม   เมื่อเราออกไปยืนสังเกตในบริเวณที่โล่ง บนท้องฟ้าเราสามารถมองเห็น ดวงดาว ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์  และเมฆ  

ท้องฟ้าเวลากลางวัน จะสว่างสดใส สามารถมองเห็นดวงอาทิตย์ และเมฆ

ท้องฟ้าเวลากลางคืน จะมืด เราจะมองเห็นดวงจันทร์ และดวงดาว 

เมฆ เกิดจากละอองน้ำที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อน ลอยตัวอยู่ในชั้นบรรยากาศ หรือท้องฟ้า 

แสงสว่างจากดวงอาทิตย์  ทำให้ท้องฟ้าที่เรามองเห็นในตอนกลางวันและกลางคืนแตกต่างกัน นั่นคือ กลางวันจะสว่าง เพราะได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ แต่กลางคืนจะมืดเพราะไม่ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์

 


สื่อการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1