ท้องฟ้าในเวลากลางวันจะมีความแตกต่างจากท้องฟ้าในเวลากลางคืน ในเวลากลางวันจะมีแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ทำให้เราเห็นเมฆลอยบนท้องฟ้า ส่วนในเวลกลางคืนเราไม่เห็นก้อนเมฆเพราะไม่มีแสงสว่างจากดวงอาทิตย์

ดังนั้นตอนกลางวัน แสงของดวงอาทิตย์จะสว่างกว่าแสงของดวงดาว จึงทำให้เรามองไม่เห็นแสงของดวงดาวบนท้องฟ้า

 


สื่อการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1