พืชเป็นสิ่งมีชีวิต สามารถเจริญเติบโต เคลื่อนไหวและตอบสนองต่อสิ่งเร้า หายใจ ขยายพันธุ์ ดูดน้ำและธาตุอาหารได้  

พืชมีหลายประเภท เช่น  พืชมีทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก   พืชขึ้นอยู่บนบก  พืชที่เกาะบนต้นไม้ต่างๆ  และพืชที่ขึ้นอยู่ในน้ำที่มีแสงสว่าส่องถึง 

ประโยชน์ของพืช

1. ให้แก๊สออกซิเจน สำหรับให้คนและสัตว์หายใจ

2. ใช้เป็นอาหาร

3. ใช้เป็นยารักษาโรค

4. ทำเป็นเครื่องนุ่งห่ม

5. สร้างเป็นที่อยู่อาศัย

พืชในแต่ละท้องถิ่นมีความแตกต่างกันไป  ดังนั้น จะเห็นได้ว่า พืชเป็นสิ่งที่มีชีวิต มีทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ขึ้นอยู่บนบก และ ในน้ำ หรือบนต้นไม้อื่น

เราได้ประโยชน์จากพืช มากมาย เช่น พืชให้แก๊สออกซิเจน เพื่อใช้ในการหายใจ  เรานำพืชมาเป็นเป็นอาหาร ยารักษาโรค เครื่องนุ่งห่ม และที่อยู่อาศัยได้อีกด้วย

 สื่อการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1