สิ่งแวดล้อมที่ต่างกันทำให้ความเป็นอยู่ของมนุษย์แตกต่างกันด้วย

ประเทศไทย แบ่งออกเป็น  4 ภาค

1. ภาคเหนือ  มีลักษณะภูมิประเทศ ที่มีภูเขาสลับซับซ้อน  ปกคลุมด้วยป่าไม้  มีสภาพอากาศ หนาวเย็น ชุดของภาคเหนือส่วนใหญ่เป็นชุดแขนยาวเพื่อความอบอุ่น มีอาหารประจำภาค คือ น้ำพริกหนุ่ม แคบหมู  มีการทำอาชีพการเกษตร คือ ปลูกข้าวเหนียว  ทำสวนลำไย ทำสวนลิ้นจี่  มีลักษณะการปลูกบ้านเป็นทรงกาแล

2. ภาคกลาง มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำ  มีทั้งร้อน  ฝน  หนาว  การแต่งกายเป็นเสื้อแขนสั้น มีอาชีพทำสวน  เลี้ยงปลา  มีอาหารประจำภาค คือ  น้ำพริกปลาทู  ปลาทอด  ต้มยำปลา ลักษณะที่อยู่อาศัย เป็นบ้านใต้ถุนสูง  อากาศถ่ายเทได้สะดวก เพื่อป้องกันตอนน้ำท่วม 

3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  หรือ เรียกอีกอย่างว่า ภาคอีสาน มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง มีการแต่งกายเป็นเสื้อคอกลมแขนสั้น  คาดผ้าขาวม้า  ทำอาชีพการเกาตรปลูกข้าว ไร่มันสำปะหลัง ไร่ปอ  ไร่ข้าวโพด  มีอาหารประจำภาค  ลาบ  ข้าวเหนียว  มีลักษณะที่อยู่อาศัย เป็นแบบยกใต้ถุนสูง  เพื่อให้อากาศถ่ายเท  

4. ภาคตะวันตก มีลักษณะภูมิประเทศมีภูเขาสูง มีลักษณะภูมิอากาศค่อนข้างแห้งแล้ง มีอาหารประจำภาค คือ นิยมทานข้าวเจ้าเป็นหลัก มีลักษณะที่อยู่อาศัยเป็นบ้านใต้ถุนสูง  อากาศถ่ายเทได้สะดวก  ทำอาชีพไร่อ้อย  ไร่ข้าวโพด 

5. ภาคตะวันออก  มีลักษณะภูิมิประเทศเป็นที่ราบสลับภูเขาตัดชายฝั่งทะเล มีอากาศเย็นสบาย บริเวณชายฝั่งทะเลฝนตกชุก มีลักษณะที่อยู่อาศัยคล้ายภาคกลาง  ใต้ถุนสูง มีอาหารประจำภาค คือ  หมูชะมวง

6. ภาคใต้  มีลักษณะภูิมิประเทศเป็นพื้นที่ติดทะเล มีลักษณะอากาศร้อนและฝนตกตลอดปี  มีลักษณะการแต่งกาย ผู้ชาย สวมเสื้อแขนยาวปิดคอ  สวมกางเกงสีเข้มๆ มีผ้าพับคาดเอวจรดเข่า คาดผ้าสีดำทับที่เอว สวมหมวกทรงข้าวหลามตัด  ผู้หญิง  สวมผ้าซิ่นลายดอก  เสื้อเป็นลายลูกไม้มีผ้าแพรคล้องคอ บนศีรษะมักปักด้วยปิ่นปักผม  คาดเข็มขัด มีอาหารประจำภาค คืออาหารทะเล  เช่น แกงไตปลา มีการปลูกบ้านแบบทรงปั้นหยา

 


สื่อการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1