การทำจิตให้ผ่องใส  คือ  จิตที่บริสุทธิ์  จิตที่คิดในสิ่งที่ดี 

การคิดดี  คือ  คิดแต่สิ่งที่ดี  เกิดประโยชน์  ไม่ทำให้ตนเองหรือผู้อื่นเดือดร้อน

ทำดี  คือ  การปฏิบัติตนเป็นคนดี

พูดดี  คือ  พูดถึงสิ่งที่ดี  เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น

การบริหารจิตและเจริญปัญญา  คือ  การฝึกทำจิตใจให้สงบ มีสติ ไม่คิดฟุ้งซ่าน 

ประโยชน์ การบริหารจิตและเจริญปัญญา  ทำให้เรามีความจำดี  มีสติ  ไม่ประมาท มีสุขภาพจิตดี

ตัวอย่าง การฝึกบริหารจิตและเจริญปัญญา  เช่น การสวดมนต์ แผ่เมตตา  การนั่งสมาธิ 

 


สื่อการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1