โอวาท 3 คือ  การสอนให้เราไม่ทำความชั่ว  ทำแต่ความดี และทำจิตใจให้บริสุทธิ์ 

เบญจศีล หรือ ศีล 5 มีดังนี้

ศีลข้อที่ 1 คือ  เว้นจากการเบียดเบียน รังแก ทำร้ายหรือฆ่าสัตว์

ศีลข้อที่ 2 คือ  เว้นจากการลักขโมย

ศีลข้อที่ 3 คือ  เว้นจากการนอกใจคู่ครอง

ศีลข้อที่ 4 คือ  เว้นจากการพูดปด  พูดคำหยาบ  เพ้อเจ้อ  ไร้สาระ

ศีลข้อที่ 5 คือ  เว้นจากการเสพสิ่งมึนเมาต่างๆ 

 

เพลง ศีล 5 

การเป็นเด็กดีใครๆก็ทำได้   ทำได้ง่ายๆ แค่ปฏิบัติตามศีล 5 

ข้อ 1 ไม่ฆ่าสัตว์  ไม่แกล้งสัตว์       ข้อ 2 อย่าริเป็นโจร  อย่าไปขโมย

ข้อ 3 ไม่แย่งคนรักจากคนอื่น         ข้อ 4 เด็กดีไม่พูดโกหก

ข้อ 5 ออกห่างจากสิ่งมึนเมา         อย่าลืมไปท่องจำ  เด็กดีต้องไม่ทำผิดศีล 5


สื่อการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1