บทบาทของสมาชิกในครอบครัว  

เรื่องที่ 1 บ้านของเพลิน  เพลินตื่นสาย เพราะนอนดึก ทำให้ง่วงนอน เรียนหนังสือไม่รู้เรื่อง

เรื่องที่ 2 บ้านของภัทร  ภัทรออกไปเล่นข้างนอกจนไม่ได้ทำการบ้าน จึงถูกแม่ทำโทษ 

เรื่องที่ 3 บ้านของพลอย  พลอยเตรียมน้ำให้คุณพ่อดื่มหลังจากไปทำงานกลับมา แล้วช่วยเหลืองานบ้าน ช่วยแม่ทำกับข้าว 

จากเรื่องราวทั้ง 3 เรื่อง เป็นบทบาทของสมาชิกในครอบครัว  พ่อแม่มีบทบาทหน้าที่ ในการสอนลูกให้เป็นคนดี รู้และปฏิบัติหน้าที่ตนเองอย่างถูกต้อง  นอกจากนี้แล้วพ่อแม่ยังมีสิทธิมอบหมายงานให้ลูกช่วยทำ เช่น ล้างจาน กวาดบ้าน ถู บ้าน  ตั้งกฎกติกาให้ลูกๆปฏิบัติตาม  หากลูกทำผิด พ่อแม่ก็มีสิทธิ ว่ากล่าวตักเตือน หรือทำโทษไม่ให้เล่น หรือให้เงินค่าขนม ลูกก็มีบทบาทหน้าที่ ในการช่วยเหลือพ่อแม่ ตั้งใจเรียนหนังสือ เชื่อฟังคำสั่งสอน เป็นต้น

 


สื่อการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1