เมนูเกี่ยวกับแท็บเล็ต บนเครื่องเท็บเล็ต OTPC คือ เมนูสำหรับตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับ  แท็บเล็ต ในส่วนต่างๆ เช่น สถานะของเบตเตอรี่ เครือข่าย และข้อมูลอื่นๆ หรือจะเป็นข้อมูลทางกฎหมาย ได้แก่ สัญญาอนุญาตสำหรับโอเพนซอร์ส ข้อความทางกฎหมายของ Google เป็นต้น นอกจากนี้ยังมี หมายเลขรุ่นของเครื่องแท็บเล็ต เวอร์ชั่นของ Android ที่ใช้บนเครื่องแท็บเล็ตและเวอร์ชั่นเคอร์เนล หมายเลขบิวด์ เป็นต้น