เมนูการตั้งค่าภาษาและการป้อนข้อมูลของเครื่องแท็บเล็ต OTPC  มีหน้าที่สำหรับทำให้เครื่อแท็บเล็ตสามารถอ่านเมนูการใช้งานเป็น ภาษาไทย ภาษาจีน และภาษาอังกฤษได้ นอกจากนี้ในยังสามารถตั้งค่าการใช้งานแป้นพิมพ์ลักษณะต่างๆที่ต้องการบนเครื่องแท็บเล็ต และยังปรับระดับความเร็วในการสัมผัสข้อมูลบนเครื่องแท็บเล็ต หรือที่เราเรียกว่าความเร็วของตัวชี้

การตั้งค่าภาษาและการป้อนข้อมูลในเครื่องแท็บเล็ต ป.1 โดยปกติจะใช้ภาษาไทย ซึ่งภาษาในเครื่องแท็บเล็ ป.1 มีให้เลือก 3 ภาษา คือ อังกฤษ , ไทย และ จีน วิธีการตั้งค่าภาษามีดังนี้

1. แตะเลือกเมนู ภาษา

2. แตะเลือกภาษาไทย

3. การแก้ไขตัวสะกด คือ การตั้งค่าการแก้ไขตัวสะกด

การตั้งค่าความปลอดภัยบนเครื่องแท็บเล็ต OTPC  เป็นการตั้งค่าความปลอดภัยของเครื่องแท็บเล็ต โดยมีเมนูการตั้งค่าความปลอดภัยที่ต่างกัน เช่น การตั้งค่าความปลอดภัยของการล็อคหน้าจอ การบันทึกชื่อข้อมูลเจ้าของเครื่องแท็บเล็ต การกำหนดให้เครื่องแท็บเล็ตติดตั้งแอปพลิเคชั่นเสริมได้ รวมไปถึงการตั้งค่ารหัสผ่าน โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ เป็นต้น

ขั้นตอนการตั้งค่าความปลอดภัยบนเครื่องแท็บเล็ต OTPC มีดังนี้

1. แตะเมนูความปลอดภัย

2. แตะเมนูล็อคหน้าจอ

3. เลือกรูปแบบการล็อคหน้าจอ เช่นเลือกแบบ เลื่อน , face unlock , รูปแบบ pin และ รูปแบบรหัสผ่าน ซึ่งเครื่องแท็บเล็ตของนักเรียน ป.1 จะใช้ค่าการล็อคหน้าจอ แบบเลื่อน เพื่อง่ายต่อการใช้งาน

4. แตะข้อมูลเจ้าของเครื่อง เพื่อตั้งค่าชื่อเจ้าของเครื่อง และแสดงชื่อเจ้าของเครื่องเมื่อ ล็อคหน้าจอ

5. เข้ารหัสแท็บเล็ต เป็นการตั้งค่ารหัสผ่าน โดยจะใช้รหัสผ่านทุกครั้งเมื่อเปิดเครื่อง

เมนูการตั้งค่าบริการแจ้งตำแหน่งบนเครื่องแท็บเล็ต OTPC  เป็นการตั้งค่าที่มีประโยชน์สำหรับผู้ใช้งาน เพื่อแจ้งตำแหน่ง ณ ขณะที่เราใช้งานอยู่ ว่าอยู่ ณ ตำแหน่งใด และยังมีประโยชน์ในเรื่องของการติดตามตัวเครื่องแท็บเล็ต ซึ่งเมนู การตั้งค่าบริการแจ้งตำแหน่งบนเครื่องแท็บเล็ต OTPC จะมีการตั้งค่าบริการแจ้งตำแหน่งอยู่ 3 ตำแหน่ง คือ 1.บริการแสดงตำแหน่งของ Google 2.ดาวเทียม GPS และ 3.ตำแหน่งและ Google

ขั้นตอนการใช้งานมีดังนี้

1.แตะเมนูบริการแจ้งตำแหน่ง

2.แตะเลือกเครื่องหมายถูกเพื่อเปิดใช้บริการ

2.1 บริการแสดงตำแหน่งของ google เป็นบริการของ google ที่ใช้คำนวณตำแหน่งภูมิศาสตร์ โดยปะมาณจาก Google

2.2 ดาวเทียม GPS คือ ระบบที่ระบุตำแหน่งของผู้ใช้งาน เช่น การค้นหาสถานที่ , การติดตามเครื่องเมื่อสูญหาย

2.3 ตำแหน่งและ Google คือ การค้นหาข้อมูลต่างๆ เช่น แผนที่ของสถานที่ต่างๆ การอ้างอิงตำแหน่งที่เราอยู่

การตั้งค่าบัญชีและการซิงค์บนเครื่องแท็บเล็ต OTPC  คือการตั้งค่าบัญชีและการซิงค์ข้อมูลของเครื่องแท็บเล็ต โดยมีบัญชีผู้ใช้งานสำหรับการเชื่อมโยงการใช้งานแอปพลิเคชั่นต่างๆ เช่น facebook , play store g-mail ซึ่งหากผู้ใช้งานมีบัญชี g-mail จะสามารถครอบคลุมการใช้งาน Android ได้สมบรูณ์

การตั้งค่าบัญชีและการซิงค์บนเครื่องแท็บเล็ต OTPC มีดังนี้

1. แตะเมนู บัญชีและการซิงค์

2. แตะเมนูเพิ่มบัญชี

3. แตะเมนูเพิ่มบัญชี google สาเหตุที่เลือกบัญชี google เพราะสามารถ download application จาก play store ได้สะดวก

การตั้งค่าการจัดการแอปพลิเคชั่นของเครื่องแท็บเล็ต OTPC  เมนูส่วนนี้เป็นการแสดงข้อมูลแอปพลิเคชั่นที่อยู่ในเครื่องแท็บเล็ตโดยจะแสดงข้อมูลแอปพลิเคชั่นที่ดาวน์โหลดมาใช้งาน แอปพลิเคชั่นที่กำลังใช้งานอยู่ และแอปพลิเคชั่นทั้งหมดบนเครื่องแท็บเล็ต ในส่วนของการจัดการแอปพลิเคชั่นยังสามารถเลือกปิดการใช้งานบางแอปพลิเคชั่นที่เราไม่ต้องการได้อีกด้วย

ขั้นตอนการใช้งานมีดังนี้

1.แตะเมนูแอปพลิเคชั่น

2.แสดงแอปพลิเคชั่นทั้งหมดที่ใช้งานบนเครื่องแท็บเล็ต

3.เมื่อต้องการปิดใช้งานแอปพลิเคชั่นใด ให้เลือกปิดแอปพลิเคชั่นนั้น โดยแตะที่แอปพลิเคชั่น แล้ว แตะปิดใช้งาน