เมนูแบตเตอรี่ที่อยู่ในส่วนของการตั้งค่า เป็นเมนูที่แสดงข้อมูลของแบตเตอรี่ในเครื่องแท็บเล็ต ซึ่งเป็นการแสดงข้อมูลพลังงานคงเหลือของแบตเตอรี่ในเครื่องแท็บเล็ต นอกจากนี้ยังแสดงข้อมูลพลังงานของแบตเตอรี่ที่สามารถใช้งานได้ เราสามารถดูพลังงานของแบตเตอรี่ได้ โดยแตะที่เมนูแบตเตอรี่ จะพบข้อมูลแสดงพลังงานคงเหลือของแบตเตอรี่

เมนูการตั้งค่าที่เก็บข้อมูลบนเครื่องแท็บเล็ต OTPC เป็นเมนูที่ใช้จัดการการตั้งค่าที่อยู่สำหรับเก็บข้อมูลบนเครื่องแท็บเล็ต ซึ่งในเมนูนี้จะแสดงการตั้งค่าการเก็บข้อมูลแบบภายในเครื่องแท็บเล็ต และการเก็บข้อมูลใน SD Card  นอกจากนี้ยังแสดงพื้นที่ว่างที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล สำหรับการตั้งค่าที่เก็บข้อมูลบนเครื่องแท็บเล็ต OTPC มีดังนี้

การตั้งค่าที่เก็บข้อมูลในเครื่องแท็บเล็ต OTPC ป.1 มีดังนี้

1.แตะที่เมนู ที่เก็บข้อมูล

2.จะแสดงที่จัดเก็บข้อมูล เช่นแสดงพื้นที่ จำนวนพื้นที่ที่ใช้เก็บแอปพลิเคชั่น แสดงดาร์ด SD และ ที่เก็บข้อมูล USB

การตั้งค่าการแสดงผลหน้าจอในเครื่องแท็บเล็ต ป.1 เป็นการตั้งค่าหน้าจอของเครื่องแท็บเล็ตให้มีความสามารถในการใช้งานตามที่เราต้องการ ความสามารถของหน้าจอแท็บเล็ตในการแสดงผลนั้นขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของผู้ใช้งาน เช่นการตั้งค่า ความสว่างของหน้าจอ การตั้งค่าพื้นหลังของหน้าจอ รวมไปถึงการตั้งค่าให้หน้าจอหมุนอัตโนมัติหรือคงที่ และการตั้งค่าให้มีการพักหน้าจอตามระยะเวลาที่เราเลือก โดยผู้ใช้งานสามารถตั้งค่าหน้าจอได้ด้วยตนเองดังนี้

1.แตะเมนูการแสดงผล

2.แตะเมนู ความสว่าง

3.ปรับระดับความสว่าง

4.แตะเมนูวอลเปเปอร์เพื่อเปลี่ยนพื้นหลัง

5.แตะเลือกพื้นหลังที่ต้องการ

6.แตะเลือกเมนู หมุนหน้าจออัตโนมัติ เพื่อให้หน้าจอหมุนอัตโนมัติ

7.แตะเลือกเมนู Fullscreen mode เลือกแบบ smart mode ค่าปกติ

เมนูการตั้งค่าเสียงบนเครื่องแท็บเล็ต OTPC เป็นการตั้งค่าเสียงต่างๆในเครื่องแท็บเล็ตซึ่งเราสมารถเลือกรูปแบบของเสียง และระดับเสียงได้ตามความต้องการ โดยเมนูการตั้งค่าเสียงบนเครื่องแท็บเล็ตนี้ จะเป็นการตั้งค่าเสียงเพลง เสียงวิดีโอ เสียงเกม เสียงแจ้งเตือน เสียงนาฬิกาปลุก เสียงแตะ เสียงล็อคหน้าจอเป็นต้น ขั้นตอนการตั้งค่ามีดังนี้

1.แตะเมนูเสียง

2.แตะเลือกเมนูระดับเสียง

3.เลือกระดับเสียงตามต้องการ เช่น เสียงเพลงวิดีโอ / เสียงเกม / เสียงแจ้งเตือน /นาฬิกาปลุก

4.แตะเลือก ให้ระบบเสียงทำงาน เช่น เสียงแตะ เสียงล็อคหน้าจอ

เมนูการตั้งค่าการใช้ข้อมูลในเครื่องแท็บเล็ต เป็นการตั้งค่าแสดงการใช้ข้อมูลของเครื่องแท็บเล็ต ซึ่งจะแสดงข้อมูลในแต่ละวันว่าเรามีการใช้ข้อมูลมากเท่าไหร่ ประโยชน์ของเมนูนี้ก็เพื่อให้เราได้ทราบการทำงานของเครื่องแท็บเล็ตในแต่ละวันที่เราใช้งาน ทำให้เราสามารถกำหนดการใช้งาน และรู้ประสิทธิภาพของเครื่องแท็บเล็ตที่เราใช้งานได้ การใช้งานทำได้ด้วยการแตะเมนูการใช้ข้อมูล จะแสดงข้อมูลของการใช้เครื่องแท็บเล็ต