เมนูเกี่ยวกับแท็บเล็ต บนเครื่องเท็บเล็ต OTPC คือ เมนูสำหรับตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับ  แท็บเล็ต ในส่วนต่างๆ เช่น สถานะของเบตเตอรี่ เครือข่าย และข้อมูลอื่นๆ หรือจะเป็นข้อมูลทางกฎหมาย ได้แก่ สัญญาอนุญาตสำหรับโอเพนซอร์ส ข้อความทางกฎหมายของ Google เป็นต้น นอกจากนี้ยังมี หมายเลขรุ่นของเครื่องแท็บเล็ต เวอร์ชั่นของ Android ที่ใช้บนเครื่องแท็บเล็ตและเวอร์ชั่นเคอร์เนล หมายเลขบิวด์ เป็นต้น

การตั้งค่าสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์บนเครื่องแท็บเล็ต OTPC   คือ  การตั้งค่าสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์  ซึ่งเป็นการตั้งค่าของเครื่องแท็บเล็ตทั่วไป ซึ่งนักพัฒนาเป็นผู้ออกแบบโปรแกรมการตั้งค่าในตัวเครื่อง  โดยจะมีเมนูหลากหลาย เช่น การแก้ไขบกพร่อง USB  ส่วนติดต่อผู้ใช้งาน ส่วนแอปพลิเคชั่น เป็นต้น

โดยมีการตั้งค่าดังนี้

1.การแก้ไขข้อบกพร่อง USB

2.เปิดหน้าจอค้าง

3.อนุญาตให้จำลองตำแหน่ง

4.รหัสผ่านการสำรองข้อมูลในเดสก์ท็อป

5.เปิดใช้งานโหมดเข้มงวด

เมนูการตั้งค่าการเข้าถึงบนเครื่องแท็บเล็ต OTPC   เป็นการตั้งค่าการเข้าถึง (Accessibility)  หมายถึง ฟีเจอร์สำหรับผู้พิการทางสายตา เพื่อให้กลุ่มคนเหล่านี้สามารถปรับตัวในการใช้แท็บเล็ต โดยฟีเจอร์นี้จะทำหน้าที่ออกเสียงอ่านตัวอักษรต่างๆ ที่ผู้ใช้ลากนิ้วผ่าน โดยการทำงานคือ เมื่อนิ้วไปแตะสัมผัสโดนไอคอนที่ต้องการ  แล้วยกนิ้วขึ้นเล็กน้อย จากนั้นแล้วแตะสัมผัสอีกครั้งจะมีเสียงภาษาอังกฤษ บอกว่าเป็น App อะไร

เมนูการตั้งค่าเวลาและวันที่ บนเครื่องแท็บเล็ต OTPC   เป็นเมนูที่ใช้ ตั้งค่าวันที่และเวลาในเครื่องแท็บเล็ต โดยสามารถเลือกเขตเวลาได้หลายประเทศ หากเป็นเขตเวลาของประเทศไทย คือ กรุงเทพ GMT+7.00 นอกจากนี้เรายังสามารถเลือกแสดงรูปแบบวันที่ได้ตรงตามความต้องการอีกด้วย

ขั้นตอนการตั้งค่า เวลาและวันที่ บนเครื่องแท็บเล็ต OTPC มีดังนี้

1.แตะเมนูเวลาและวันที่ 

2.แตะเครื่องหมาย ถูก ออกจาก เมนูเวลาและวันที่อัตโนมัติ 

3.แตะ เมนูตั้งวันที่

4.ตั้งค่าวันเดือนปี ที่ต้องการ

การตั้งค่าการสำรองข้อมูลและการรีเซ็ตเครื่องแท็บเล็ต OTPC  จะใช้การสำรองข้อมูลผ่านบริการของ google และเมื่อต้องการให้เครื่องแท็บเล็ตมีการทำงานเหมือนเป็นเครื่องใหม่จากโรงงานจะทำการต้องค่ารีเซ็ตให้กับเครื่อง โดยสามารถทำได้ดังนี้

ขั้นตอนการตั้งค่าสำรองข้อมูลและการรีเซ็ตเครื่องแท็บเล็ต OTPC 

1.แตะเมนูสำรองข้อมูลของฉัน เป็นการตั้งค่าสำหรับใช้ในการสำรองข้อมูล ผ่านทางบริการของ Google

2.แตะเมนุรีเซ็ตข้อมูลเป็นค่าเริ่มต้น เป็นการตั้งค่าเมนูสำหรับการรีเว็ตค่าต่างๆของแท็บเล็ตให้กลับไปเป็นค่าเดิมจากโรงงาน

ซึ่งแอปพลิเคชั่นต่างๆที่ดาวน์โหลดมาใช้งานจะหายไปด้วย การรีเซ็ตให้เครื่องแท็บเล็ตเป็นค่าเดิมจากโรงงาน ทำได้ดังนี้