เมื่อเราทำการลบสื่อการสอนของชั้น ป.1 ออกแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการคัดลอกสื่อการสอนของชั้น ป.2 ลงบนเครื่องแท็บเล็ต โดยมีขั้นตอนการคัดลอกดังต่อไปนี้

1.แตะเมนูแอปพลิเคชั่นรวมที่ตัวเครื่องแท็บเล็ต

 

2. แตะแอปพลิเคชั่น Es File Explorer

3. แตะสัญลักษณ์ SD CARD

 

 

4.แตะโฟล์เดอร์  mnt

 

5. แตะโฟล์เดอร์ external_sd

6. แตะโฟล์เดอร์ OBECCONTENCTP2  และ OBECPDFP2  ค้างไว้ เพื่อทำการคัดลอกไปไว้ในตัวเครื่องแท็บเล็ต

OBECCONTENCTP2  เป็นสื่อการสอนของชั้น ป.2 ในรูปแบบมัลติมีเดีย คือมีภาพเคลื่อนไหว เสียง เพลง ประกอบ

OBECPDFP2  ป็นสื่อการสอนของชั้น ป.2 ในรูปแบบ e-Book หรือหนังสือสำหรับอ่าน

ซึ่งการคัดลอกควรคัดลอกไปทีละ โฟล์เดอร์ เนื่องจากเป็นไฟล์ข้อมูลขนาดใหญ่ ป้องกันการ Error

7. วิธีการเลือกคัดลอกโฟล์เดอร์ ให้แตะค้างที่โฟล์เดอร์ที่ต้องการค้างไว้ จนขึ้นหน้าต่างดังภาพที่ 12 ให้เลือกเมนู Copy

 

8. แตะสัญลักษณ์ Home (รูปบ้าน) เพื่อกลับไปยังไดร์ของเครื่องแท็บเล็ต

 

9. แตะปุ่มคุณสมบัติ ดังภาพที่ 16

10. แตะเมนู Operation

11. แตะเมนู Paste เพื่อวางโฟล์เดอร์สื่อการสอน ป.2 ลงบนเครื่องแท็บเล็ต

12. รอจนคัดลอกสื่อการสอนเสร็จ โดยดูจากสัญลักษณ์ ดังภาพที่ 19 จะเห็นว่า เครื่องแท็บเล็ตกำลังทำการดาวน์โหลดข้อมูลมาไว้ที่ตัวเครื่อง เมื่อทำการคัดลอกสื่อการสอนชั้น ป.2 เสร็จแล้ว สัญลักษณ์ดาวน์โหลดจะหายไป โดยปกติจะใช้เวลาในการคัดลอกข้อมูล 40 นาที หากเครื่องทำการคัดลอกเร็วกว่านั้น ให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่คัดลอกมา เพราะบางทีไฟล์ที่คัดลอกอาจจะยังถูกดาวน์โหลดมาไม่ครบ จะส่งผลให้โปรแกรมไม่สามารถใช้งานได้