ขั้นตอนการลบโฟล์เดอร์ LSytem ออกจากเครื่องแท็บเล็ต เพื่อให้หน่วยความจำ ภายในตัวเครื่องแท็บเล็ตมีพื้นที่เพียงพอต่อการบรรจุสื่อการเรียนรู้ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ทำได้โดยดับเบิ้ลคลิกไดร์ ROCKCHISP แล้วคลิกลบโฟล์เดอร์ LSytem

1.ดับเบิ้ลคลิกไดร์ Rockchisp

2.คลิกที่โฟล์เดอร์  LSystem ซึ่งเป็นโฟล์เดอร์เก็บข้อมูลสื่อการเรียนรู้ ชั้น ป.1

 

3.คลิกขวาที่โฟล์เดอร์ แล้วเลือก Delete

4.คลิก ปุ่ม Yes

5.รอจนกว่าจะลบข้อมูลเสร็จสิ้น