การติดตั้งสื่อการเรียนรู้ชั้น ป.3 บนเครื่องแท็บเล็ต OTPC  เป็นการติดตั้งอัพเกรดเครื่องแท็บเล็ต ที่มีสื่อการเรียนรู้ของชั้น ป.2 ไปเป็นสื่อการเรียนรู้ของชั้น ป.3 โดยข้อมูลของสื่อการเรียนรู้ชั้น ป.3 จะอยู่ในโฟลเดอร์ OBECECONTENTP3 ซึ่งเป็นแอปพลิเคชั่นประเภท มัลติมีเดีย มีภาพเสียง ประกอบการเคลื่อนไหว 

 ขั้นตอนการติดตั้งสื่อการเรียนรู้ชั้น ป.3 บนเครื่องแท็บเล็ต OTPC  มีดังนี้

1.แตะแอปพลิเคชั่น เครื่องมือการติดตั้ง

2.แตะเมนู ติดตั้ง

3.แตะเมนูหน่วยความจำภายใน

4.จะเห็นข้อมูลทางด้านขวามือ ซึ่งเป็นข้อมูลแอปพลิเคชั่น ป.3

5.แตะที่แอปพลิเคชั่น และพิมพ์รหัสผ่าน และแตะเมนูติดตั้งเราก็จะได้สื่อการเรียนรู้ชั้น ป.3 บนเครื่องแท็บเล็ต OTPC