การสะกดคำที่มากกว่า  1 พยางค์

1. ข้อมือ  หมายถึง ข้อต่อระหว่างมือและแขนช่วงใต้ข้อศอก

การสะกดคำ  ขอ - ออ - ขอ -ไม้โท - ข้อ  + มอ - อือ - มือ  อ่านว่า  ข้อมือ

2. เจอเสือ  หมายถึง  พบหรือเห็นเสือที่เป็นสัตว์ดุร้าย 

การสะกดคำ  จอ - เออ - เจอ  + สอ - เอือ - เสือ  อ่านว่า  เจอเสือ

3. เกาะขา  หมายถึง  จับหรือยึดขาเอาไว้

การสะกดคำ  กอ - เอาะ - เกาะ + ขอ - อา - ขา  อ่านว่า  เกาะขา

4. ไปเถอะ  หมายถึง การขอร้อง หรือวิงวอน ให้ออกจากที่ตรงนั้น

การสะกดคำ   ปอ - ไอ - ไป + ถอ - เออะ - เถอะ  อ่านว่า  ไปเถอะ

5.โป๊ะไฟ  หมายถึง โคมไฟ  หรือ เสาไฟตามท้องถนน

การสะกดคำ ปอ - โอ๊ะ - โป๊ะ + ฟอ - ไอ - ไฟ  อ่านว่า   โป๊ะไฟสื่อการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1