เรื่อง กุ๊ก กุ๊ก ไก่

มาเล่นกันไหม เล่นเป็นลูกไก่

เดินตามแม่ไป คุ้ยเขี่ยหากิน

เธอเป็นลูกไก่ ฉันเป็นแม่ไก่

เดินตามกันไป ทำมาหากิน

กลอน กุ๊ก กุ๊ก ไก่

กุ๊ก กุ๊ก ไก่ เลี้ยง ลูก จน ใหญ่

ไม่มีนมให้ลูกกิน ลูกร้องเจี๊ยบเจี๊ยบ

แม่ก็เรียกไปคุ้ยดินทำมาหากิน ตามประสาไก่เอย

 

ความหมายของศัพท์น่ารู้

1. ไก่ หมายถึง ชื่อสัตว์ปีกจำพวกนก

2. นม  หมายถึง  ส่วนหนึ่งของร่างกายอย่บริเวณหน้าอก

3. เจี๊ยบ เจี๊ยบ หมายถึง เสียงร้องของลูกไก่

4. คุ้ย หมายถึง ตะกุยสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาด้วยมือหรือเท้า

5. ดิน หมายถึง ใช้สำหรับเพาะปลูกหรือปั้นสิ่งต่างๆ

ข้อคิดจากเรื่อง

ความรักของแม่ไก่ ที่มีต่อลูกไก่ เห็นได้จากการที่เมื่อแม่ไก่  ไม่มีนมให้ลูกกิน กลัวว่าลูกของตนจะหิวจึงร้องเรียกลูกของตน ให้มาคุ้ยดินเพื่อหาอาหารกิน


สื่อการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1