บทเรียนภาษไทย เรื่องพูดเพราะ รู้จักคำนำเรื่อง เป็นการเรียนรู้โดยใช้เนื้อหาคำศัพท์ในบทเรียนให้นักเรียนได้รู้จักความหมาย ซึ่งมีคำศัพท์ในบทเรียนได้แก่ ลูบ , แย่ง , โกรธ , ประตู , ฟุตบอล , ตลิ่ง

เนื้อหาเรื่อง ฝนตกแดดออก มีข้อคิดจากเรื่อง คือ การมีน้ำใจรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ โดยมีเนื้อหาที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนเป็นทำนองเสนาะ โดยมีเนื้อความดังนี้

ฝน ตก แดด ออก            นก กระจอก แปลกใจ

โผ ผิน  บิน ไป                ไม่ รู้ หน ทาง

ไปพบมะพร้าว                 นก หนาว ครวญคราง

พี่ มะพร้าว ใจ กว้าง          ขอ พัก สัก วัน

ฝน ตก แดด ออก             นก กระจอก ผักผ่อน

พอ หาย เหนื่อย อ่อน         บิน จร ผาย ผัน 

ขอบ ใจ พี่ มะพร้าว            ถึง คราว ช่วย กัน

น้ำใจ ผูก พัน                   ไม่ ลืม บุญคุณ 

เรียนรู้เรื่องช้างอาบน้ำ ด้วยบทร้อยกรอง โดยมีเนื้อหาบทร้อยกรอง ดังนี้

ชวนช้างไปอาบน้ำ  แสนชื่นช่ำน้ำเย็นใส

เพื่อนเด็กอาบน้ำให้  ถูที่หลัง ขา และหาง

เพื่อนช้างพ่นน้ำใส่  อาบน้ำให้เพื่อนเด็กบ้าง

อาบพลาง หัวเราะพลาง  คนรักช้าง ช้างรักคน

เสียง โป๊ก เป๊ก กรุ๋ง กริ๋ง ดังที่หลังบ้าน          ภูผา  ชะโงก ดู ที่ หน้าต่าง ใบโบก ใบบัว กำลัง ทำอะไร

อ๋อ ใบโบก ใบบัว กำลัง กินสับปะรด กองโต    ช้าง น้อย อิ่ม แล้ว ภูผา พา เพื่อนช้าง ไป อาบน้ำ

ทั้ง เด็ก ทั้ง ช้าง วิ่ง แข่ง กัน ไป ที่ ลำธาร      ใบโบก ใบบัว คู้เข่า ลง แช่ ตัว ในลำธาร

ใบโบก ใบบัว ใช้งวง พ่น  น้ำ ใส่ ตัว              ภูผา  ใช้  ผ้า  ถูหลัง  ถูขา   ถูหู

ทำความสะอาด ให้ ใบโบก ใบบัว                  ภูผา อาบน้ำ ให้ เพื่อน ช้าง 

ลูกช้าง พ่น น้ำ ใส่ ภูผา                              ใบโบก ใบบัว อาบน้ำ ให้เพื่อน เด็ก

เสียงเด็กหัวเราะ ฮ่า ฮ่า ฮ่า                          เสียงช้างร้องเอิ๊ก เอิ๊ก แอ๊ก แอ๊ก ดังลั่น ลำธาร

ทั้ง  เด็ก  ทั้ง  ช้าง                                    เพื่อน รัก เพื่อน เล่น  ต่าง มี ความสุข

สื่อการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย  เรื่อง การสะกดคำที่มากกว่า 1 พยางค์  การแจกลูกสะกดคำ สระ อะ , สระอิ , สระอึ , สระอุ ที่เราได้เรียนผ่านมาแล้ว ในบทเรียนนี้เราจะสะกดคำที่มีมากกว่า 1 พยางค์ คือการสะกดคำที่ประสมด้วยสระต่างๆ เช่น  มะลิ มีการการประสมคำระหว่าง สระอะ และ สระอิ  และมีหลักการสะกดคำดังนี้ 

มะลิ  อ่านว่า  มอ - อะ -มะ - ลอ - อิ - ลิ  อ่านว่า มะลิ

กะทิ  อ่านว่า  กอ - อะ -กะ - ทอ - อิ - ทิ  อ่านว่า กะทิสื่อการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1