บทเรียนเรื่อง ปฏิบัติการสายลับจิ๋ว วิชาภาษาไทยชั้น ป.3 มีเนือหาการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับ ที่สอดแทรกคุณธรรมในการร่วมงานกันกับสมาชิกในกลุ่ม และเป็นการเรียนรู้คำศัพท์ ที่ใช้ในการดำเนินเรื่อง  โดยเริ่มเนื้อหาของบทเรียนจะเป็นเพลง มดตัวน้อยตัวนิด จากนั้นก็จะดำเนินเรื่องราว  ปฏิบัติการสายลับจิ๋ว  ในการค้นหาลูกสุนัข 

มดตัวน้อยตัวนิด มดตัวน้อยตัวนิด มดมีฤทธิ์น่าดู อู้ฮู

เร็วเร็วไปกันหน่อย ไปทำงานกันหน่อย ยู้ฮู ยู้ฮู

ฉันเป็นมดขยัน  ฉันเป็นมดขยัน  มดทั้งนั้น อู้ฮู อู้ฮู

งานเราไม่เคยหวั่น  ทำงานกันสนุก ยู้ฮู ยู้ฮู ยู้ฮู

 

คำศัพท์ในบทเรียนนี้ ได้แก่

1. จ้อกแจ้ก  หมายถึง  เสียงของคนทั้งกลุ่มที่ต่างคนต่างพูด

2. กติกา   หมายถึง  ข้อตกลง  ข้อบังคับ

3. ปฏิบัติการ  หมายถึง  ทำงานตามหน้าที่

4. มารยาท  หมายถึง  กิริยาวาจา  สุภาพเรียบร้อย

5. ฉันเพล  หมายถึง  กินอาหารกลางวัน  (ใช้สำหรับพระสงฆ์)

6. สายลับ   หมายถึง   ผู้ที่เข้าไปสืบค้นความลับ

ข้อคิดที่ได้จากเรื่อง  ปฏิบัติการสายลับจิ๋ว

1. การทำงานสิ่งใดให้เกิดความสำเร็จ จะต้องมีการวางแผนที่ดีรอบคอบ

2. การที่เราเป็นคนมีมารยาทอ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น จะทำให้ทุกคนรักใคร่เอ็นดู และช่วยเหลือเรายามที่เราลำบาก

 

 สื่อการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3