ใช้ Aero peek ซ่อนโปรแกรมไม่ให้คนเห็น  

  หากต้องการซ่อมโปรแกรมที่เราใช้งานไม่ให้คนข้างหลังเห็น เช่นเรากำลังเขียนข้อมูลที่สำคัญ หรือทำธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต แต่มีใครบางคนมาแอบดูอยู่ข้างหลัง การซ่อนหน้าจอจึงเป็นทางเลือกที่ดี วิธีง่ายๆสำหรับผู้ใช้  Windows 7  ด้วยการใช้  Aero peek ด้วยการเลื่อนเมาส์ไปด้านขวาสุดของ System tray เท่านี้หน้าจอของโปรแกรมทั้งหมดก็จะโปร่งใส เห็นแต่พื้นหลังที่เป็นเดสก์ทอปเท่านั้น 

เมื่อนำเมาส์ไปคลิกบริเวณที่แสดงจากภาพ จะพบว่าหน้าจอที่เราใช้โปรแรกมจะเลือนหายไป การคลิกที่ภาพลูกศร คือการ Show Desktop เมื่อเราเปิดโปรแกรมซ้อนกันหลายๆโปรแกรม หากต้องการกลับมาที่หน้าแรกของหน้าจอ ให้คลิก Show Desktop ดังภาพ แล้วเมื่อต้องการใหหน้าจอโปรแกรมล่าสุดที่เปิดใช้งานกลับมาให้คลิก Show Desktop  อีกครั้ง