แบ่งหน้าจอด้วย Snap เพื่อให้ทำงานได้สะดวกดูไฟล์งานได้ 2 งานพร้อมกัน

     การแบ่งหน้าจอด้วย Snap เป็นวธีง่ายๆที่เราจะแบ่งหน้าจอสำหรับทำงานได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยการคลิกที่แถบบนของหน้าต่างโปรแกรม จากนั้นเลื่อนไปชนที่ขอบหน้าจอด้านซ้ายหรือขวา โปรแกรมก็จะจัดการแบ่งครึ่งหน้าจอด้านข้างให้โดยอัตโนมัติ แต่ถ้านำไปชนที่ขอบด้านบน ก็จะกลายเป็นขยายหน้าจอไปทันที

วิธีการแบ่งหน้าจอ คือ คลิกแถบด้านบนของหน้าจอค้างไว้ เช่น การเข้าเว็บไซต์ คลิกเมนูด้านบนของหน้าต่างเว็บไซต์ค้างไว้ แล้วลากไปทางซ้ายหรือขวา ให้เกิดกรอบภาพขึ้น แล้วปล่อยเมาส์ เราก็จะได้หน้าจอเว็บไซต์ที่ถูกแบ่งครึ่งแล้ว

 

 ตัวอย่างการใช้งานเว็บไซต์ 2 เว็บไซต์พร้อมกัน ด้วยการแบ่งหน้าจอ Snap