การติดตั้งแอปพลิเคชั่นจากร้านค้าของ Windows 8  เราจะต้องเลือกแอปพลิเคชั่น  Windows Store ซึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราจะต้องทำการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต จึงจะสามารถทำการติดตั้งแอปพลิเคชั่นจากร้านค้าของวินโดวส์ได้ ในกรณีที่เราจะทำการ Download สินค้าจาก Windows Store จะต้องลงทะเบียนชื่อบัญชีเพื่อขอใช้บริการต่างๆที่อยูบน Windows Store

 

Add apps from Windows Store

     1. Connect to the Internet using either Wi-Fi or a LAN cable

     2. Click the Store tile on the Start screen,then browse and install your favorite apps

 

Microsoft Account

     You will need a Microsoft account to use certain apps or services, including Windows Store  On how to create and what you can do with a Microsoft account,refer to Windows Help and Support (see back page)

 

Searching  content

      1. Click the Search charm (See cover)

      2. Enter a keyword (e.g.Control) in the search box.

      3. Click Apps. Setting or Files to narrow the search result. You can also search from within certain apps, when available.

 

Entering sleep or shutting down

     1. Click the Settings charm (see cover)

     2. Click Power , then click Sleep , Shut down , or Restart