การใช้งานด้านอื่นๆของ Windows 8 หากต้องงการค้นหาแอปพลิเคชั่น ค้นหาไฟล์งาน หรือไฟล์ข้อมูลต่างๆ ทำได้โดยการ กดปุ่ม Windows+C จากนั้นเลือกเมนู Search และพิมพ์สิ่งที่ต้องการค้นหาบนแถบค้นหา 

     สำหรับวิธีการปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานด้วย Windows 8  ให้ผู้ใช้งาน กดปุ่ม Windows+C แล้วเลือกเมนู Setting แล้วคลิกเมนู Power แล้วเลือกค่าการกระทำ เช่น Sleep คือการพักเครื่องทีไม่ไม่ใช่การปิดระบบของเครื่องทั้งหมด Shut down คือการปิดเครื่องหยุดการทำงานทั้งหมดของเครื่องคอมพิวเตอร์ Restart คือ การเริ่มการทำงานของเครื่องใหม่อีกครั้ง

 

 

Searching  content

 1. Click the Search charm (See cover)

 2. Enter a keyword (e.g.Control) in the search box.

 3. Click Apps. Setting or Files to narrow the search result. You can also search from within certain apps, when available.

 

Entering sleep or shutting down

 1. Click the Settings charm (see cover)

 2. Click Power , then click Sleep , Shut down , or Restart 

 

More about how to use Windows 8

Refer to Windows Help and Support

 1. Click the Search charm (See cover)

 2. Enter "Help and Support" in the search box , click Apps , and then click the icon.