Sponsored Ads

สร้างเงาให้ข้อความ ด้วยโปรแกรม Paint 2007 

การสร้างข้อความด้วยโปรแกรม Paint มีหลายรูปแบบให้นักเรียนสามารถออกแบบข้อความได้อย่างสร้างสรรค์ ซึ่งการออกแบบข้อความที่น่าสนใจในโปรแกรม Paint นอกจากข้อความสีรุ้งแล้ว ยังมีข้อความ Shadow หรือข้อความเงา ซึ่งข้อความเงามีขั้นตอนการสร้าง ดังนี้

ขั้นตอนการสร้างข้อความเงา

1. คลิกเมนู Text เพื่อพิมพ์ข้อความ

2. ควรปรับขนาดให้ข้อความหน้า และมีขนาดใหญ่ สีของข้อความควรเป็นสีเข้ม

3. ให้พิมพ์ข้อความเดิมอีกครั้ง โดยคลิกเมนู Text แต่ต้องปรับสีข้อความให้อ่อนลง เพื่อจะทำเงาให้ข้อความ

4. คลิก Select ลากคลุมข้อความที่ 2 (ข้อความที่มีสีอ่อน)

5. คลิกเมนู Flip vertical เพื่อกลับหัวข้อความ

** แสดงภาพข้อความเงา ที่ทำเสร้จแล้ว **

 

Sponsored Links