แนวข้อสอบ O-Net วิทยาการคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 มีทั้งหมด 3 ข้อ โดยออกข้อสอบในเรื่องของการใช้ตรรกะ การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย การใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ถูกต้อง การพิจารณาความน่าเชื่อถือของข้อมูล และการออกแบบการเขียนโปรแกรม ซึ่งแนวข้อสอบมีดังนี้

Scratch สร้างสคริปต์สุ่มตัวเลข เป็นการเขียนสคริปต์ในโปรแกรม scratch เพื่อสุ่มค่าตัวเลข โดยวิธีการทำนั้นจะต้องสร้างตัวละครขึ้นมา 3 ตัว ได้แก่ ปุ่ม start เริ่มต้น , ปุ่ม stop หยุด และ ตัวเลข โดยตัวเลขนั้นจะมีชุดทั้งหมด 10 ชุด คือ 0 - 9 ชุด เมื่อเราเขียนสคริปต์ ตัวเลขก็จะทำการสุ่มในตัวเลข 0 - 9 วิธีการเขียนคริปต์มีดังนี้

Scratch จับเวลานับถอยหลัง  กล่าวถึงการเขียนสคริปต์ที่ให้ผู้ใช้งานสามารถระบุเวลาที่ต้องการได้ โดยการจับเวลานี้นับเป็นวินาที หากต้องการจับเวลา 1 นาที ก็ต้องใส่ค่าตัวเลขเท่ากับ 60 แล้วโปรแกรมจะทำการจับเวลานับถอยหลัง ขั้นตอนการเขียนโค้ด หรือ สคริปต์ มีดังนี้

การใช้งานไมโครบิตเบื้องต้นนี้ กล่าวถึงวิธีการจับบอร์ดไมโครบิตที่ถูกต้องเพื่อถนอมการใช้งาน และการใช้โปรแกรแกรมไมโครบิตเบื้องต้น รายละเอียดมีดังนี้

บอร์ด micro: bit มีส่วนประกอบที่สำคัญที่นักเรียนควรรู้จัก ซึ่งประกอบด้วย Micro USB , Reset Button , 2.4GHZ Antenna , Bluetooth low energy , Battery Connector JST connection for 3V Nordic nRF51822 , NXP KL26Z USB Interface chip , Motion Sensor , ST LSM303SGA , 5x5 LED Matrix , Digital/analog IO , User Buttons , External Supply Regulated 3.3V in or battery out , Edge Connector

ไมโครบิต (micro: bit) คือ บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ใช้สำหรับการเรียนการสอน วิชาวิทยาการคำนวณ สามารถเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมการทำงานได้โดยใช้เครื่องมือ ที่หลากหลาย เช่น Make Code, Python และ Scratch

scratch บล็อกคำสั่งน่ารู้ เพิ่มเติมนี้ มีรายละเอียดเกี่ยวกับบล็อกคำสั่งที่น่าสนใจสำหรับนักเรียน เช่น บล็อกคำสั่ง Set Score นับคะแนน , บล็อกคำสั่งชนขอบแล้วตัวละครไม่กลับหัว (Set rotation style … ) , บล็อกคำสั่งใส่แสงสีให้เวที (Chang color effect by..)  บล็อกคำสั่งการเคลื่อนที่ของลูกบอล และ บล็อกคำสั่งให้ตัวละครพูด แล้วเปลี่ยนสี เมื่อถูกสัมผัส ซึ่งบล็อกคำสั่งต่าง ๆ มีดังนี้ 

Scratch ป.6 สสวท. ค้างคาวกินกล้วย มีรายละเอียดของเนื้อหาเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข การเขียนโปรแกรมเพื่อสุ่มค่า การเขียนโปรแกรมตรวจสอบการกดแป้นพิมพ์จากผู้ใช้ และการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรม ซึ่งในบทเรียนนี้นักเรียนจะได้รู้จักกับบล็อกคำสั่งที่ใช้สร้างเกมผู้รักษาประตูกับหนูน้อยหมวกแดงเก็บแอปเปิ้ล รายละเอียดของบล็อกคำสั่งมีดังนี้