การสร้างผลไม้ฝาแฝด ด้วยโปรแกรม Paint 2007 

บทเรียนเรื่อง การสร้างผลไม้ฝาแฝด ด้วยโปรแกรม Paint 2007 เป็นการเรียนรู้เทคนิคการวาดภาพที่มีลักษณะเหมือนกัน โดยวาดภาพต้นฉบับเพียงครั้งเดียว แล้วทำการคัดลอกหรือก๊อปปี้ภาพวาดนั้น ให้มีหลายๆภาพ ซึ่งเป็นภาพที่เหมือนกัน

วิธีการ คัดลอก หรือ Copy ภาพที่เราวาด มีสองวิธี ดังนี้

สร้างเงาให้ข้อความ ด้วยโปรแกรม Paint 2007 

การสร้างข้อความด้วยโปรแกรม Paint มีหลายรูปแบบให้นักเรียนสามารถออกแบบข้อความได้อย่างสร้างสรรค์ ซึ่งการออกแบบข้อความที่น่าสนใจในโปรแกรม Paint นอกจากข้อความสีรุ้งแล้ว ยังมีข้อความ Shadow หรือข้อความเงา ซึ่งข้อความเงามีขั้นตอนการสร้าง ดังนี้

ขั้นตอนการสร้างข้อความเงา

สร้างข้อความสีรุ้ง ด้วยโปรแกรม Paint 2007

ข้อความสีรุ้ง คือการสร้างข้อความในโปรแกรม Paint ให้ตัวอักษรมีหลายๆสีในข้อความ หรือ เรียกอีกอย่างว่า การผสมสีข้อความ ซึ่งในโปรแกรม Paint ของ Windows 2007 ขึ้นไป จะมีการทำงานที่ง่าย เพียงแค่พิมพ์ข้อความแล้วใช้เมาส์ลากคลุมอักษรที่ต้องการ จากนั้นก็นำเมาส์ไปคลิกเลือกสีที่เราต้องการได้เลย

ขั้นตอนการทำข้อความสีรุ้ง มี ดังนี้

โปรแกรม Panit เป็นโปรแกรมวาดภาพ อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการของ Microsoft Windows โปรแกรมนี้นิยมใช้สำหรับเด็ก เหมาะสำหรับการเรียนรู้การวาดภาพ การออกแบบชิ้นงานด้วยจินตนาการของตนเอง นอกจากนี้โปรแกรม Paint ยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้เป็นสื่อการสอน หรือเป็นเกมให้นักเรียนได้เรียนรู้อีกด้วย

การสร้างเกมจิ๊กซอว์ ด้วยโปรแกรม Paint มีดังนี้

สร้างข้อสอบมัลติมีเดียด้วย LibreOffice Impress เป็นการสร้างข้อสอบที่ผู้ใช้งานสามารถรู้ได้ทันทีว่าตัวเลือกในข้อสอบที่ได้เลือกนั้นถูกหรือผิด เริ่มต้นสร้างข้อสอบด้วยการ ดับเบิ้ลคลิกโปรแกรม   LibreOffice และเริ่มสร้างข้อสอบดังนี้

A.การพิมพ์ หรือ สร้างข้อสอบ

1.คลิก Impress Presentation

2. เมนูขวามือ Layouts  เลือกแบบ Title Only

3. คลิกช่อง Click to add Title เพื่อพิมพ์โจทย์ 

4. คลิกรูปวาด สี่เหลี่ยม แล้วตีกรอบสี่เหลี่ยมในแผ่นงาน โดยสามารถย่อปรับขยากรอบสี่เหลี่ยมได้

5. ดับเบิ้ลคลิกที่กล่องรูปวาดสี่เหลี่ยม แล้วพิมพ์ตัวเลือกของโจทย์  จากตัวอย่างมี 4 ตัวเลือก ให้ใช้วิธีการคัดลอก แล้วจัดตำแหน่ง จากนั้นจึงค่อยเปลี่ยนข้อความตัวเลือก

การสร้างงานนำเสนอหรือ Presentation ในรูปแบบวิดีโอ จะมีหลายโปรแกรมที่สามารถนำมาใช้งานได้  สำหรับบทความนี้จะแนะนำเกี่ยวกับการ สร้างงานนำเสนอแบบวิดีโอด้วย Camtasia Studio 7 

โดยการนำรูปภาพมาต่อกัน ในรูปแบบ Slide Show แล้วบันทึกออกมาเป็นไฟล์วิดีโอ ซึ่งมีขั้นตอนง่ายๆดังนี้

1. ดับเบิ้ลคลิกโปรแกรม  Camtasia Studio 7 

2. ปิดปุ่ม Close ที่หน้าจอตอบรับการเข้าสู่โปรแกรม

3. คลิก Import media เลือกรูปภาพที่จัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์

สื่อการเรียนรู้ วิชา คณิตศาสตร์ ชั้น ป.1 เรื่อง สนุกกับเกมท้ายบท คณิตศาสตร์ ป.1

สนุกกับเกมท้ายบท คณิตศาสตร์ ป.1 มีเนื้อหาทบทวนความรู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ ป.1 ภาคเรียนที่ 1 โดยใช้โจย์ปัญหา หรือแบบฝึกหัดเพื่อให้นักเรียนได้ทบทวนความรู้

โดยการเล่นเกม ตอบคำถามซึ่งจะทำให้นักเรียนได้ทบทวนความรู้ของตนเองด้วย

สื่อการเรียนรู้ วิชา คณิตศาสตร์ ชั้น ป.1 เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ ตอนที่ 1

หลักการแก้โจทย์ปัญหา

1. วิเคราะห์สิ่งที่โจทย์บอก และโจทย์ถาม

2. เพื่อตัดสินใจเลือกวิธีหาคำตอบ

3. เพื่อให้ได้ผลลัพธ์