ขั้นตอนการฮาร์ดรีเซ็ต (Hard Reset) เครื่องทำแล็ต OTPC

   Hard Reset  คือการทำเครื่องแท็บเล็ตให้มีค่าเริ่มต้นครั้งแรกจากโรงงานผลิต กล่าวคือเป็นการ Reset การตั้งค่าทั้งหมดของเครื่องแท็บเล็ตให้เป็นค่าปกติจากโรงงาน แอปพลิเคชั่นเสริมต่างๆจะถูกลบออก จะเหลือแต่แอปพลิเคชั่นต้นฉบับหรือแอปพลิเคชั่นพื้นฐาน ที่อยู่ในเครื่องแท็บเล็ตเท่านั้น 

   โดยปกติแล้ว การ Hard Reset เครื่องแท็บเล็ต OTPC จะกระทำก็ต่อเมื่อ เครื่องแท็บเล็ตเปิดแล้วค้าง เครื่องใช้งานไม่ได้ แอปพลิเคชั่นพื้นฐานที่จำเป็นในตัวเครื่องไม่สามารถใช้งานได้ รวมถึงการไม่สามารถเข้าใช้งานเครื่องแท็บเล็ตได้ เพราะลืมรหัสผ่าน ดังนั้นเมื่อเครื่องแท็บเล็ตมีปัญหาที่ไม่สามารถใช้งานได้ดังที่กล่าวมา เราจึงต้องทำการ  Hard Reset เครื่องแท็บเล็ต เคลียร์ข้อมูลทั้งหมดของเครื่องแท็บเล็ต ให้กลับไปมีค่าเริ่มต้นครั้งแรกจากโรงงาน 

 

ขั้นตอนการฮาร์ดรีเซ็ต (Hard Reset) เครื่องทำแล็ต OTPC มีดังนี้

1. กดปุ่ม เปิด-ปิดเครื่อง,ปุ่มเสียง และปุ่ม back (ปุ่มย้อนกลับ) พร้อมกัน

2. รอให้ตัวเครื่องเข้าสู่หน้าต่าง Android (รูปหุ่นยนต์)

3. จากนั้น กดปุ่ม เปิด-ปิดเครื่อง,ปุ่มเสียง พร้อมกันเพื่อเข้าสู่เมนู

4. กดปุ่มเสียง ขึ้น-ลง เพื่อเลือกเมนู Wipe data / factory reset เมื่อเลือกเมนูนี้แล้ว ให้กดที่ปุ่มเปิด-ปิดเครื่อง (ปุ่มด้านบน) 1 ครั้ง เพื่อยืนยันการเลือกอีกครั้ง

5. เลือกเมนู Yes delete all user data  จากนั้นกดที่ปุ่มเปิด-ปิดเครื่อง (ปุ่มด้านบน) 1 ครั้ง เพื่อยืนยันการเลือกอีกครั้ง

6. เลือกเมนู reboot system now  เมื่อเลือกแล้วให้กดที่ปุ่มเปิด-ปิดเครื่อง (ปุ่มด้านบน) 1 ครั้ง เพื่อยืนยันการเลือกอีกครั้ง

7. เครื่องแท็บเล็ตจะทำการ restart เครื่องใหม่อัตโนมัติ

8. จากนั้นเครื่องแท็บเล็ตจะเข้าสู่หน้าจอปกติ ตัวเครื่องโปรแกรม และแอปพลิเคชั่น จะมีการตั้งค่าเหมือนเครื่องใหม่จากโรงงานผลิต