การเขียนจำนวนในรูปกระจาย 

วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การเขียนจำนวนเต็มในรูปกระจาย เป็นการเรียนรู้ทักษะการบวกเลขจำนวนเต็ม  การรู้ที่มาของตัวเลขจำนวนเต็ม  ซึ่งในบทนี้เราจะได้เรียนรู้การกระจายตัวเลขใน หลักหน่วย หลักสิบ และหลักร้อย

ตัวอย่าง 1

หลักร้อย   = 0

หลักสิบ    = 3

หลักหน่วย = 4

คำตอบ คือ 34  ค่าของ 34  ได้จาก   3 สิบ กับ 4 หน่วย

เขียนในรูปการกระจายได้   34 = 30 + 4

 ตัวอย่าง 2

หลักร้อย = 8

หลักสิบ =  9

หลักหน่วย = 6 

คำตอบ คือ 896  ค่าของ 896  ได้จาก   8 ร้อย กับ 9 สิบ กับ 6 หน่วย

เขียนในรูปการกระจายได้   896 = 800 + 90 + 6

แบบทดสอบ การเขียนจำนวนในรูปกระจาย 

39 = 30 + 9

57 = 50 + 7

648 = 600 + 40 + 8

350 = 300 + 50 + 0

481 = 400 + 80 + 1

267 = 200 + 60 + 7

849 = 800 + 40 + 9

229 = 200 + 20 + 9

191 = 100 + 90 + 1

502 = 500 + 0 + 2

600 = 600 + 0 + 0

320 = 300 + 20 + 0

717 = 700 + 10 + 7


สื่อการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2