การติดตั้งโปรแกรม MIT App Inventor 2 ที่ใช้สำหรับสร้าง Application บนระบบปฏิบัติการ Android

ก่อนทำการสร้างแอปพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการ Android จะต้องติดตั้งโปรแกรม AI2 Starter 1.0 และ AI2Ux86 1.0  เมื่อติดตั้งเสร็จแล้ว จึ้งดับเบิ้ลคลิกโปรแกรมที่ติดตั้ง เพื่อรันโปรแกรมให้สามารถใช้งานได้ แล้วจึงเข้าเว็บบราวน์เซอร์ พิมพ์ http://localhost:8888 จึงเข้าใช้งานโปรแกรมสำหรับการสร้าง แอปพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการ Android

 

ตอนที่ 1 ติดตั้งโปรแกรม AI2 Starter 1.0

1. ดับเบิ้ลคลิกโปรแกรม AI2 Starter 1.0

2. เลือก เมนู English คลิก ok

3. คลิก Next

4. คลิก Install

5.รอการติดตั้งจนแล้วเสร็จ จากนั้นจึงคลิก Finish

ตอนที่ 2 ติดตั้งโปรแกรม AI2Ux86 1.0

1. ดับเบิ้ลคลิกโปรแกรม AI2Ux86 1.0

2. เลือก เมนู English คลิก ok

3. คลิก Next

4. คลิก Install

5.รอการติดตั้งจนแล้วเสร็จ จากนั้นจึงคลิก Finish

ตอนที่ 3 รันโปรแกรมที่ติดตั้งเพื่อเริ่มสร้าง Application

1. ดับเบิ้ลคลิกโปรแกรม AI2 Starter 1.0 และ AI2Ux86 1.0 เพื่อรันโปรแกรมให้สามารถใช้งานได้

2.เข้าเว็บบราวน์เซอร์ พิมพ์ http://localhost:8888/ เพื่อเข้าสู่หน้าโปรแกรมสำหรับการสร้างแอปพลิเคชั่น